• Váš košík obsahuje:
 • položek
 • za 0 Kč
Přejít do košíku

Ochrana osobních údajů

inforamce o ochraně osobních údajů systému Copymarket.cz

 1. Nezávislý správce práv, s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje za účelem provádění činnosti nezávislého správce práv dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. 2. 2014 o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu, konkrétně pak za účelem provozování systému Copymarket jako internetového obchodu s autorskými právy sui generis.
 2. V rámci zpracování osobních údajů jsou zpracovávány osobní údaje o těchto subjektech údajů:
  • Autoři a interpreti autorských děl (hudebních děl s textem i bez textu, případně jenom textů)
  • Poskytovatelé licencí k užití autorských děl (hudebních děl s textem i bez textu, případně jenom textů)
  • Uživatelé autorských děl (hudebních děl s textem i bez textu, případně jenom textů)
 3. Osobní údaje autorů a interpretů hudebních děl jsou zpracovávány z důvodu identifikace autorského díla. Jedná se o oprávněně zveřejněné osobní údaje v souladu s autorským zákonem, neboť prostřednictvím systému Copymarket se nabízejí licence k užití děl zveřejněných. Osobní údaje autorů a interpretů hudebních děl jsou zpracovávány v rozsahu jména a příjmení, eventuelně pseudonymu. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nabízení licencí.
 4. Osobní údaje poskytovatelů licencí jsou zpracovávány z důvodu identifikace poskytovatelů licencí a vyplácení vybraných autorských odměn. Jedná se o zpracování osobních údajů nezbytných pro ochranu autorských práv autorů hudebních děl a poskytovatelů licenčních oprávnění. Osobní údaje poskytovatelů licencí jsou zpracovávány v rozsahu jméno a příjmení, bydliště, datum narození, IČ, DIČ, bankovní spojení, telefon, e-mail. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nabízení licencí a vypořádání nároků s uživateli autorských děl.
 5. Osobní údaje uživatelů hudebních děl jsou zpracovávány z důvodu identifikace uživatelů hudebních děl. Jedná se o zpracování osobních údajů nezbytných pro ochranu autorských práv autorů hudebních děl a poskytovatelů licenčních oprávnění. Osobní údaje poskytovatelů licencí jsou zpracovávány v rozsahu jméno a příjmení, bydliště, datum narození, IČ, DIČ, bankovní spojení, telefon, e-mail. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu registrace k získávání licencí a vypořádání nároků s uživateli autorských děl.
 6. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně těmito způsoby zpracování: shromažďování, vyhledávání, používání, uchovávání, blokování, likvidace, ukládání na nosiče dat, zaznamenávání, třídění, srovnávání, uspořádávání, organizování, oprava, úprava, doplnění, zpřístupňování, zveřejňování.
 7. Poskytovatelé licenci mají dle autorského zákona právo na informace ohledně užití jejich děl od uživatelů těchto děl. Plnění této informační povinnosti uživatelů autorských děl lze splnit jednoduše prostřednictvím Potvrzení o udělených oprávnění (podlicencí) k užití hudebních děl s textem a bez textu (dále jen „Potvrzení“), které bylo vygenerované prostřednictvím systému Copymarket po uhrazení objednávky. Toto Potvrzení by si ale poskytovatelé licencí museli vyžádat přímo od uživatele, jehož identifikaci zjistí z faktury, jejíž náhled je jim v administraci zpřístupněn. Pro snazší plnění této povinnosti uživatele autorských děl (objednatele) lze v administraci umožnit poskytovatelům licencí náhled přímo do Potvrzení. Z hlediska zpracování osobních údajů tak dochází k zpřístupňování osobních údajů autorů, interpretů a poskytovatelů licence ostatním poskytovatelům licence, jejichž díla byla objednána společně. Poskytovatelé licencí souhlasí s tímto zpřístupněním Potvrzení ostatním poskytovatelům licence, jejichž licence byla v tomto potvrzení zahrnuta. Jelikož je možné toto Potvrzení využívat pro marketinkové účely, je Nezávislý správce práv, s.r.o. přímý přístup k těmto dokumentům v budoucnu přiměřeně zpoplatnit.
 8. Poskytnutím osobních údajů při registrací poskytovatele licencí a uživatele autorských děl do systému Copymarket uděluje poskytovatel licencí a uživatel autorských děl správci osobních údajů souhlas ke zpracování takto poskytnutých údajů k jejich zpracování v rozsahu uvedeném výše.