• Váš košík obsahuje:
  • položek
  • za 0 Kč
Přejít do košíku

Katalog licencí

Informace o licencích

1111AA Licence k živému provozování díla formou koncertu pořádaného za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1112AA Licence k živému provozování díla formou koncertu pořádaného za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1113AA Licence k živému provozování díla formou koncertu pořádaného za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1121AA Licence k živému provozování díla formou koncertu pořádaného za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1122AA Licence k živému provozování díla formou koncertu pořádaného za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1123AA Licence k živému provozování díla formou koncertu pořádaného za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1131AA Licence k živému provozování díla formou koncertu pořádaného za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1132AA Licence k živému provozování díla formou koncertu pořádaného za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1133AA Licence k živému provozování díla formou koncertu pořádaného za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1201AA Licence k živému provozování díla formou koncertu pořádaného za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1202AA Licence k živému provozování díla formou koncertu pořádaného za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1203AA Licence k živímu provozování díla formou koncertu pořádaného za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objedněvce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1301AA Licence k živému provozování díla formou koncertu pořádaného za školním účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo ve škole (školním zařízení) uvedené v objednávce. Licence je omezena dobou 3 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1302AA Licence k živému provozování díla formou koncertu pořádaného za školním účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo ve škole (školním zařízení) uvedené v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1303AA Licence k živému provozování díla formou koncertu pořádaného za školním účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo ve škole (školním zařízení) uvedené v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1111AB Licence k živému provozování díla formou taneční zábavy pořádané za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1112AB Licence k živému provozování díla formou taneční zábavy pořádané za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1113AB Licence k živému provozování díla formou taneční zábavy pořádané za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1121AB Licence k živému provozování díla formou taneční zábavy pořádané za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1122AB Licence k živému provozování díla formou taneční zábavy pořádané za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1123AB Licence k živému provozování díla formou taneční zábavy pořádané za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1131AB Licence k živému provozování díla formou taneční zábavy pořádané za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1132AB Licence k živému provozování díla formou taneční zábavy pořádané za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1133AB Licence k živému provozování díla formou taneční zábavy pořádané za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1201AB Licence k živému provozování díla formou taneční zábavy pořádané za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1202AB Licence k živému provozování díla formou taneční zábavy pořádané za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1203AB Licence k živému provozování díla formou taneční zábavy pořádané za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1301AB Licence k živému provozování díla formou taneční zábavy pořádané za školním účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo ve škole (školním zařízení) uvedené v objednávce. Licence je omezena dobou tří dnů (počítáno ode dne udělení licence).
1302AB Licence k živému provozování díla formou taneční zábavy pořádané za školním účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo ve škole (školním zařízení) uvedené v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1303AB Licence k živému provozování díla formou taneční zábavy pořádané za školním účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo ve škole (školním zařízení) uvedené v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1111AC Licence k živému provozování díla v kabaretním a varietním programu pořádaném za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1112AC Licence k živému provozování díla v kabaretním a varietním programu pořádaném za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1113AC Licence k živému provozování díla v kabaretním a varietním programu pořádaném za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1121AC Licence k živému provozování díla v kabaretním a varietním programu pořádaném za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1122AC Licence k živému provozování díla v kabaretním a varietním programu pořádaném za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1123AC Licence k živému provozování díla v kabaretním a varietním programu pořádaném za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1131AC Licence k živému provozování díla v kabaretním a varietním programu pořádaném za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1132AC Licence k živému provozování díla v kabaretním a varietním programu pořádaném za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1133AC Licence k živému provozování díla v kabaretním a varietním programu pořádaném za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1201AC Licence k živému provozování díla v kabaretním a varietním programu pořádaném za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1202AC Licence k živému provozování díla v kabaretním a varietním programu pořádaném za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1203AC Licence k živému provozování díla v kabaretním a varietním programu pořádaném za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1301AC Licence k živému provozování díla formou v kabaretním a varietním programu pořádané za školním účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo ve škole (školním zařízení) uvedené v objednávce. Licence je omezena dobou 3 dnů (počítáno ode dne udělení licence).
1302AC Licence k živému provozování díla formou v kabaretním a varietním programu pořádané za školním účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo ve škole (školním zařízení) uvedené v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dnů (počítáno ode dne udělení licence).
1303AC Licence k živému provozování díla formou v kabaretním a varietním programu pořádané za školním účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo ve škole (školním zařízení) uvedené v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1111AD Licence k živému provozování díla v travesty show pořádané za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1112AD Licence k živému provozování díla v travesty show pořádané za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1113AD Licence k živému provozování díla v travesty show pořádané za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1121AD Licence k živému provozování díla v travesty show pořádané za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1122AD Licence k živému provozování díla v travesty show pořádané za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1123AD Licence k živému provozování díla v travesty show pořádané za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1131AD Licence k živému provozování díla v travesty show pořádané za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1132AD Licence k živému provozování díla v travesty show pořádané za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1133AD Licence k živému provozování díla v travesty show pořádané za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1201AD Licence k živému provozování díla v travesty show pořádané za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1202AD Licence k živému provozování díla v travesty show pořádané za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1203AD Licence k živému provozování díla v travesty show pořádané za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1301AD Licence k živému provozování díla formou v travesty show pořádané za školním účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo ve škole (školním zařízení) uvedené v objednávce. Licence je omezena dobou tří dnů (počítáno ode dne udělení licence).
1302AD Licence k živému provozování díla formou v travesty show pořádané za školním účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo ve škole (školním zařízení) uvedené v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dnů (počítáno ode dne udělení licence).
1303AD Licence k živému provozování díla formou v travesty show pořádané za školním účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo ve škole (školním zařízení) uvedené v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1111AE Licence k živému provozování díla, které bude užito jako součást tanečně erotického vystoupení (striptýzu). Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1112AE Licence k živému provozování díla, které bude užito jako součást tanečně erotického vystoupení (striptýzu). Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1113AE Licence k živému provozování díla, které bude užito jako součást tanečně erotického vystoupení (striptýzu). Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1121AE Licence k živému provozování díla, které bude užito jako součást tanečně erotického vystoupení (striptýzu). Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1122AE Licence k živému provozování díla, které bude užito jako součást tanečně erotického vystoupení (striptýzu). Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1123AE Licence k živému provozování díla, které bude užito jako součást tanečně erotického vystoupení (striptýzu). Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1131AE Licence k živému provozování díla, které bude užito jako součást tanečně erotického vystoupení (striptýzu). Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1132AE Licence k živému provozování díla, které bude užito jako součást tanečně erotického vystoupení (striptýzu). Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1133AE Licence k živému provozování díla, které bude užito jako součást tanečně erotického vystoupení (striptýzu). Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1201AE Licence k živému provozování díla jako součást tanečně erotického vystoupení (striptýzu) pořádaného za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1202AE Licence k živému provozování díla jako součást tanečně erotického vystoupení (striptýzu) pořádaného za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1203AE Licence k živému provozování díla jako součást tanečně erotického vystoupení (striptýzu) pořádaného za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1301AE Licence k živému provozování díla jako součást tanečně erotického vystoupení (striptýzu) za školním účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo ve škole (školním zařízení) uvedené v objednávce. Licence je omezena dobou tří dnů (počítáno ode dne udělení licence).
1302AE Licence k živému provozování díla jako součást tanečně erotického vystoupení (striptýzu) za školním účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo ve škole (školním zařízení) uvedené v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dnů (počítáno ode dne udělení licence).
1303AE Licence k živému provozování díla jako součást tanečně erotického vystoupení (striptýzu) za školním účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo ve škole (školním zařízení) uvedené v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1111AF Licence k živému provozování díla, které bude užito jako součást sportovního výkonu (např. krasobruslení, sportovní aerobic, synchronizované plavání). Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1112AF Licence k živému provozování díla, které bude užito jako součást sportovního výkonu (např. krasobruslení, sportovní aerobic, synchronizované plavání). Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1113AF Licence k živému provozování díla, které bude užito jako součást sportovního výkonu (např. krasobruslení, sportovní aerobic, synchronizované plavání). Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1121AF Licence k živému provozování díla, které bude užito jako součást sportovního výkonu (např. krasobruslení, sportovní aerobic, synchronizované plavání). Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1122AF Licence k živému provozování díla, které bude užito jako součást sportovního výkonu (např. krasobruslení, sportovní aerobic, synchronizované plavání). Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1123AF Licence k živému provozování díla, které bude užito jako součást sportovního výkonu (např. krasobruslení, sportovní aerobic, synchronizované plavání). Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1131AF Licence k živému provozování díla, které bude užito jako součást sportovního výkonu (např. krasobruslení, sportovní aerobic, synchronizované plavání). Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1132AF Licence k živému provozování díla, které bude užito jako součást sportovního výkonu (např. krasobruslení, sportovní aerobic, synchronizované plavání). Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1133AF Licence k živému provozování díla, které bude užito jako součást sportovního výkonu (např. krasobruslení, sportovní aerobic, synchronizované plavání). Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1201AF Licence k živému provozování díla, které bude užito jako součást sportovního výkonu (např. krasobruslení, sportovní aerobic, synchronizované plavání). Dílo lze užít pouze za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1202AF Licence k živému provozování díla, které bude užito jako součást sportovního výkonu (např. krasobruslení, sportovní aerobic, synchronizované plavání). Dílo lze užít pouze za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1203AF Licence k živému provozování díla, které bude užito jako součást sportovního výkonu (např. krasobruslení, sportovní aerobic, synchronizované plavání). Dílo lze užít pouze za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1301AF Licence k živému provozování díla, které bude užito jako součást sportovního výkonu (např. krasobruslení, sportovní aerobic, synchronizované plavání). Dílo lze užít pouze na sportovních akcích škol a školských zařízení. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1302AF Licence k živému provozování díla, které bude užito jako součást sportovního výkonu (např. krasobruslení, sportovní aerobic, synchronizované plavání). Dílo lze užít pouze na sportovních akcích škol a školských zařízení. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1303AF Licence k živému provozování díla, které bude užito jako součást sportovního výkonu (např. krasobruslení, sportovní aerobic, synchronizované plavání). Dílo lze užít pouze na sportovních akcích škol a školských zařízení. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1111AG Licence k živému provozování díla, které bude užito jako součást cirkusového představení pořádaného za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1112AG Licence k živému provozování díla, které bude užito jako součást cirkusového představení pořádaného za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1113AG Licence k živému provozování díla, které bude užito jako součást cirkusového představení pořádaného za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1121AG Licence k živému provozování díla, které bude užito jako součást cirkusového představení pořádaného za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1122AG Licence k živému provozování díla, které bude užito jako součást cirkusového představení pořádaného za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1123AG Licence k živému provozování díla, které bude užito jako součást cirkusového představení pořádaného za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1131AG Licence k živému provozování díla, které bude užito jako součást cirkusového představení pořádaného za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou tří dnů (počítáno ode dne udělení licence).
1132AG Licence k živému provozování díla, které bude užito jako součást cirkusového představení pořádaného za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dnů (počítáno ode dne udělení licence).
1133AG Licence k živému provozování díla, které bude užito jako součást cirkusového představení pořádaného za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku(počítáno ode dne udělení licence).
1201AG Licence k živému provozování díla, které bude užito jako součást cirkusového představení pořádaného za dobročiným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 3 dnů (počítáno ode dne udělení licence).
1202AG Licence k živému provozování díla, které bude užito jako součást cirkusového představení pořádaného za dobročiným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dnů (počítáno ode dne udělení licence).
1203AG Licence k živému provozování díla, které bude užito jako součást cirkusového představení pořádaného za dobročiným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku(počítáno ode dne udělení licence).
1301AG Licence k živému provozování díla, které bude užito jako součást cirkusového představení pořádaného za školním účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání školní akce nebo v ve školním zařízení uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 3 dnů (počítáno ode dne udělení licence).
1302AG Licence k živému provozování díla, které bude užito jako součást cirkusového představení pořádaného za školním účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání školní akce nebo v ve školním zařízení uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dnů (počítáno ode dne udělení licence).
1303AG Licence k živému provozování díla, které bude užito jako součást cirkusového představení pořádaného za školním účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání školní akce nebo v ve školním zařízení uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku(počítáno ode dne udělení licence).
1111AH Licence k živému provozování díla, které bude užito v rámci svatebních oslav, pokud je svatba pořádána podnikatelským subjektem za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (svatby) uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1112AH Licence k živému provozování díla, které bude užito v rámci svatebních oslav, pokud je svatba pořádána podnikatelským subjektem za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (svatby) nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1113AH Licence k živému provozování díla, které bude užito v rámci svatebních oslav, pokud je svatba pořádána podnikatelským subjektem za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (svatby) nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1121AH Licence k živému provozování díla, které bude užito v rámci svatebních oslav, pokud je svatba pořádána podnikatelským subjektem za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (svatby) uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1122AH Licence k živému provozování díla, které bude užito v rámci svatebních oslav, pokud je svatba pořádána podnikatelským subjektem za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (svatby) nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1123AH Licence k živému provozování díla, které bude užito v rámci svatebních oslav, pokud je svatba pořádána podnikatelským subjektem za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (svatby) nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1131AH Licence k živému provozování díla, které bude užito v rámci svatebních oslav, pokud je svatba pořádána podnikatelským subjektem za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (svatby) uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1132AH Licence k živému provozování díla, které bude užito v rámci svatebních oslav, pokud je svatba pořádána podnikatelským subjektem za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (svatby) nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1133AH Licence k živému provozování díla, které bude užito v rámci svatebních oslav, pokud je svatba pořádána podnikatelským subjektem za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (svatby) nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1201AH Licence k živému provozování díla, které bude užito v rámci svatebních oslav, pokud je svatba pořádána za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (svatby) uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1202AH Licence k živému provozování díla, které bude užito v rámci svatebních oslav, pokud je svatba pořádána za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (svatby) uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu 30 dnů.
1203AH Licence k živému provozování díla, které bude užito v rámci svatebních oslav, pokud je svatba pořádána za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (svatby) uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu 1 roku.
1301AH Licence k živému provozování díla, které bude užito v rámci svatebních oslav, pokud je svatba pořádána školským zařízením pro studenty a pedagogy. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (svatby) uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu 3 dnů.
1302AH Licence k živému provozování díla, které bude užito v rámci svatebních oslav, pokud je svatba pořádána školským zařízením pro studenty a pedagogy. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (svatby) uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu 30 dní.
1303AH Licence k živému provozování díla, které bude užito v rámci svatebních oslav, pokud je svatba pořádána školským zařízením pro studenty a pedagogy. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (svatby) uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu 1 roku.
1111AI Licence k živému provozování díla, které bude užito v rámci pohřebních (smutečních) oslav, pokud je pohřeb pořádán podnikatelským subjektem za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (pohřbu) uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1112AI Licence k živému provozování díla, které bude užito v rámci pohřebních (smutečních) oslav, pokud je pohřeb pořádán podnikatelským subjektem za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (pohřbu) nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1113AI Licence k živému provozování díla, které bude užito v rámci pohřebních (smutečních) oslav, pokud je pohřeb pořádán podnikatelským subjektem za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (pohřbu) nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1121AI Licence k živému provozování díla, které bude užito v rámci pohřebních (smutečních) oslav, pokud je pohřeb pořádán podnikatelským subjektem za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (pohřbu) uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1122AI Licence k živému provozování díla, které bude užito v rámci pohřebních (smutečních) oslav, pokud je pohřeb pořádán podnikatelským subjektem za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (pohřbu) nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1123AI Licence k živému provozování díla, které bude užito v rámci pohřebních (smutečních) oslav, pokud je pohřeb pořádán podnikatelským subjektem za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (pohřbu) nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1131AI Licence k živému provozování díla, které bude užito v rámci pohřebních (smutečních) oslav, pokud je pohřeb pořádán podnikatelským subjektem za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (pohřbu) uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1132AI Licence k živému provozování díla, které bude užito v rámci pohřebních (smutečních) oslav, pokud je pohřeb pořádán podnikatelským subjektem za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (pohřbu) nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1133AI Licence k živému provozování díla, které bude užito v rámci pohřebních (smutečních) oslav, pokud je pohřeb pořádán podnikatelským subjektem za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (pohřbu) nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1201AI Licence k živému provozování díla, které bude užito v rámci pohřebních obřadů, pokud je pohřeb pořádán neziskovou organizací. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (pohřbu) uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu 3 dny.
1202AI Licence k živému provozování díla, které bude užito v rámci pohřebních obřadů, pokud je pohřeb pořádán neziskovou organizací. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (pohřbu) uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu 30 dní.
1203AI Licence k živému provozování díla, které bude užito v rámci pohřebních obřadů, pokud je pohřeb pořádán neziskovou organizací. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (pohřbu) uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu 1 roku .
1301AI Licence k živému provozování díla, které bude užito v rámci pohřebních obřadů, pokud je pohřeb pořádán školským zařízením. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (pohřbu) uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu 3 dny.
1302AI Licence k živému provozování díla, které bude užito v rámci pohřebních obřadů, pokud je pohřeb pořádán školským zařízením. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (pohřbu) uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu 30 dní.
1303AI Licence k živému provozování díla, které bude užito v rámci pohřebních obřadů, pokud je pohřeb pořádán školským zařízením. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (pohřbu) uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu 1 roku.
1111AJ Licence k živému provozování díla, které bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v restauracích, hotelech a dalších občerstvovacích zařízeních provozovaných za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1112AJ Licence k živému provozování díla, které bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v restauracích, hotelech a dalších občerstvovacích zařízeních provozovaných za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1113AJ Licence k živému provozování díla, které bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v restauracích, hotelech a dalších občerstvovacích zařízeních provozovaných za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1121AJ Licence k živému provozování díla, které bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v restauracích, hotelech a dalších občerstvovacích zařízeních provozovaných za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1122AJ Licence k živému provozování díla, které bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v restauracích, hotelech a dalších občerstvovacích zařízeních provozovaných za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1123AJ Licence k živému provozování díla, které bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v restauracích, hotelech a dalších občerstvovacích zařízeních provozovaných za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1131AJ Licence k živému provozování díla, které bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v restauracích, hotelech a dalších občerstvovacích zařízeních provozovaných za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1132AJ Licence k živému provozování díla, které bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v restauracích, hotelech a dalších občerstvovacích zařízeních provozovaných za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1133AJ Licence k živému provozování díla, které bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v restauracích, hotelech a dalších občerstvovacích zařízeních provozovaných za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1201AJ Licence k živému provozování díla, které bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v restauracích, hotelech a dalších občerstvovacích zařízeních. Dílo lze užívat výhradně za dobročinným účelem, pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1202AJ Licence k živému provozování díla, které bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v restauracích, hotelech a dalších občerstvovacích zařízeních. Dílo lze užívat výhradně za dobročinným účelem, pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1203AJ Licence k živému provozování díla, které bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v restauracích, hotelech a dalších občerstvovacích zařízeních. Dílo lze užívat výhradně za dobročinným účelem, pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1301AJ Licence k živému provozování díla, které bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v restauracích, hotelech a dalších občerstvovacích zařízeních provozovaných školským zařízením. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo ve školském zařízení uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 3 dny.
1302AJ Licence k živému provozování díla, které bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v restauracích, hotelech a dalších občerstvovacích zařízeních provozovaných školským zařízením. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo ve školském zařízení uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1303AJ Licence k živému provozování díla, které bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v restauracích, hotelech a dalších občerstvovacích zařízeních provozovaných školským zařízením. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo ve školském zařízení uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1111AK Licence k živému provozování díla, které bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v night clubu nebo erotickém zařízení. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1112AK Licence k živému provozování díla, které bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v night clubu nebo erotickém zařízení. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1113AK Licence k živému provozování díla, které bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v night clubu nebo erotickém zařízení. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1121AK Licence k živému provozování díla, které bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v night clubu nebo erotickém zařízení. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1122AK Licence k živému provozování díla, které bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v night clubu nebo erotickém zařízení. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1123AK Licence k živému provozování díla, které bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v night clubu nebo erotickém zařízení. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1131AK Licence k živému provozování díla, které bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v night clubu nebo erotickém zařízení. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1132AK Licence k živému provozování díla, které bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v night clubu nebo erotickém zařízení. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1133AK Licence k živému provozování díla, které bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v night clubu nebo erotickém zařízení. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1201AK Licence k živému provozování díla, které bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v night clubu nebo erotického zařízení provozovaném za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v zařízení uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 3 dny.
1202AK Licence k živému provozování díla, které bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v night clubu nebo erotického zařízení provozovaném za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v zařízení uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1203AK Licence k živému provozování díla, které bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v night clubu nebo erotického zařízení provozovaném za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v zařízení uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1301AK Licence k živému provozování díla, které bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v night clubu provozovaném školským zařízením. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v zařízení uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 3 dny.
1302AK Licence k živému provozování díla, které bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v night clubu provozovaném školským zařízením. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v zařízení uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1303AK Licence k živému provozování díla, které bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v night clubu provozovaném školským zařízením. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v zařízení uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1111AL Licence k živému provozování díla u příležitosti konání výstavy nebo vernisáže pořádané za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1112AL Licence k živému provozování díla u příležitosti konání výstavy nebo vernisáže pořádané za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1113AL Licence k živému provozování díla u příležitosti konání výstavy nebo vernisáže pořádané za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1121AL Licence k živému provozování díla u příležitosti konání výstavy nebo vernisáže pořádané za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1122AL Licence k živému provozování díla u příležitosti konání výstavy nebo vernisáže pořádané za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1123AL Licence k živému provozování díla u příležitosti konání výstavy nebo vernisáže pořádané za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1131AL Licence k živému provozování díla u příležitosti konání výstavy nebo vernisáže pořádané za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1132AL Licence k živému provozování díla u příležitosti konání výstavy nebo vernisáže pořádané za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1133AL Licence k živému provozování díla u příležitosti konání výstavy nebo vernisáže pořádané za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1201AL Licence k živému provozování díla u příležitosti konání výstavy nebo vernisáže pořádané za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1202AL Licence k živému provozování díla u příležitosti konání výstavy nebo vernisáže pořádané za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1203AL Licence k živému provozování díla u příležitosti konání výstavy nebo vernisáže pořádané za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1301AL Licence k živému provozování díla u příležitosti konání výstavy nebo vernisáže pořádané za školním a vzdělávacím účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
1302AL Licence k živému provozování díla u příležitosti konání výstavy nebo vernisáže pořádané za školním a vzdělávacím účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo ve škole (školním zařízení) uvedené v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
1303AL Licence k živému provozování díla u příležitosti konání výstavy nebo vernisáže pořádané za školním a vzdělávacím účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo ve škole (školním zařízení) uvedené v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1111AM Licence k živému provozování díla za účelem nekomerčního setkání vzájemně se znajících osob (např. narozeninové a zaměstnanecké večírky, zpěv písní u táboráků); dílo lze užívat pouze označenou skupinou uvedenou v objednávce (např. trampská osada, skautský oddíl, žáci 3B). Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1111AN Licence k živému provozování díla, pokud bude dílo prováděno samotným autorem, případně jiným nositelem autorského práva k dílu jakožto výkonným umělcem. Rozsah licence je omezen pouze časově. Licence je poskytována na dobu 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
1111AO Licence k živému provozování díla za účelem vyučování hudby a zpěvu v školách. Rozsah licence je omezen pouze časově. Licence je poskytována na dobu 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2111AA Licence k provozování díla ze záznamu formou diskotéky pořádané za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2112AA Licence k provozování díla ze záznamu formou diskotéky pořádané za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2113AA Licence k provozování díla ze záznamu formou diskotéky pořádané za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2121AA Licence k provozování díla ze záznamu formou diskotéky pořádané za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2122AA Licence k provozování díla ze záznamu formou diskotéky pořádané za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2123AA Licence k provozování díla ze záznamu formou diskotéky pořádané za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2131AA Licence k provozování díla ze záznamu formou diskotéky pořádané za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2132AA Licence k provozování díla ze záznamu formou diskotéky pořádané za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2133AA Licence k provozování díla ze záznamu formou diskotéky pořádané za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2201AA Licence k provozování díla ze záznamu formou diskotéky pořádané za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2202AA Licence k provozování díla ze záznamu formou diskotéky pořádané za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2203AA Licence k provozování díla ze záznamu formou diskotéky pořádané za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2301AA Licence k provozování díla ze záznamu formou diskotéky pořádané za školním účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2302AA Licence k provozování díla ze záznamu formou diskotéky pořádané za školním účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo ve škole (školním zařízení) uvedené v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2303AA Licence k provozování díla ze záznamu formou diskotéky pořádané za školním účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo ve škole (školním zařízení) uvedené v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2111AB Licence k provozování díla ze záznamu formou karaoke provozovaného za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2112AB Licence k provozování díla ze záznamu formou karaoke provozovaného za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2113AB Licence k provozování díla ze záznamu formou karaoke provozovaného za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2121AB Licence k provozování díla ze záznamu formou karaoke provozovaného za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2122AB Licence k provozování díla ze záznamu formou karaoke provozovaného za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2123AB Licence k provozování díla ze záznamu formou karaoke provozovaného za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2131AB Licence k provozování díla ze záznamu formou karaoke provozovaného za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2132AB Licence k provozování díla ze záznamu formou karaoke provozovaného za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2133AB Licence k provozování díla ze záznamu formou karaoke provozovaného za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2201AB Licence k provozování díla ze záznamu formou karaoke provozovaného za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2202AB Licence k provozování díla ze záznamu formou karaoke provozovaného za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2203AB Licence k provozování díla ze záznamu formou karaoke provozovaného za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2301AB Licence k provozování díla ze záznamu formou karaoke provozovaného za školním účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2302AB Licence k provozování díla ze záznamu formou karaoke provozovaného za školním účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo ve škole (školním zařízení) uvedené v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2303AB Licence k provozování díla ze záznamu formou karaoke provozovaného za školním účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo ve škole (školním zařízení) uvedené v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2111AC Licence k provozování díla ze záznamu v kabaretním a varietním programu pořádaném za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2112AC Licence k provozování díla ze záznamu v kabaretním a varietním programu pořádaném za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2113AC Licence k provozování díla ze záznamu v kabaretním a varietním programu pořádaném za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2121AC Licence k provozování díla ze záznamu v kabaretním a varietním programu pořádaném za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2122AC Licence k provozování díla ze záznamu v kabaretním a varietním programu pořádaném za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2123AC Licence k provozování díla ze záznamu v kabaretním a varietním programu pořádaném za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2131AC Licence k provozování díla ze záznamu v kabaretním a varietním programu pořádaném za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2132AC Licence k provozování díla ze záznamu v kabaretním a varietním programu pořádaném za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2133AC Licence k provozování díla ze záznamu v kabaretním a varietním programu pořádaném za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2201AC Licence k provozování díla ze záznamu v kabaretním a varietním programu pořádaném za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2202AC Licence k provozování díla ze záznamu v kabaretním a varietním programu pořádaném za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2203AC Licence k provozování díla ze záznamu v kabaretním a varietním programu pořádaném za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2301AC Licence k provozování díla ze záznamu v kabaretním a varietním programu pořádaném za školním účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2302AC Licence k provozování díla ze záznamu v kabaretním a varietním programu za školním účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo ve škole (školním zařízení) uvedené v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2303AC Licence k provozování díla ze záznamu v kabaretním a varietním programu za školním účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo ve škole (školním zařízení) uvedené v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2111AD Licence k provozování díla ze záznamu v travesty show pořádané za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2112AD Licence k provozování díla ze záznamu v travesty show pořádané za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2113AD Licence k provozování díla ze záznamu v travesty show pořádané za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2121AD Licence k provozování díla ze záznamu v travesty show pořádané za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2122AD Licence k provozování díla ze záznamu v travesty show pořádané za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2123AD Licence k provozování díla ze záznamu v travesty show pořádané za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2131AD Licence k provozování díla ze záznamu v travesty show pořádané za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2132AD Licence k provozování díla ze záznamu v travesty show pořádané za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2133AD Licence k provozování díla ze záznamu v travesty show pořádané za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2201AD Licence k provozování díla ze záznamu v travesty show pořádané za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2202AD Licence k provozování díla ze záznamu v travesty show pořádané za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2203AD Licence k provozování díla ze záznamu v travesty show pořádané za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2301AD Licence k provozování díla ze záznamu formou v travesty show pořádané za školním účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo ve škole (školním zařízení) uvedené v objednávce. Licence je omezena dobou tří dnů (počítáno ode dne udělení licence).
2302AD Licence k provozování díla ze záznamu formou v travesty show pořádané za školním účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo ve škole (školním zařízení) uvedené v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dnů (počítáno ode dne udělení licence).
2303AD Licence k provozování díla ze záznamu formou v travesty show pořádané za školním účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo ve škole (školním zařízení) uvedené v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2111AE Licence k provozování díla ze záznamu, které bude užito jako součást tanečně erotického vystoupení (striptýzu). Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2112AE Licence k provozování díla ze záznamu, které bude užito jako součást tanečně erotického vystoupení (striptýzu). Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2113AE Licence k provozování díla ze záznamu, které bude užito jako součást tanečně erotického vystoupení (striptýzu). Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2121AE Licence k provozování díla ze záznamu, které bude užito jako součást tanečně erotického vystoupení (striptýzu). Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2122AE Licence k provozování díla ze záznamu, které bude užito jako součást tanečně erotického vystoupení (striptýzu). Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2123AE Licence k provozování díla ze záznamu, které bude užito jako součást tanečně erotického vystoupení (striptýzu). Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2131AE Licence k provozování díla ze záznamu, které bude užito jako součást tanečně erotického vystoupení (striptýzu). Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2132AE Licence k provozování díla ze záznamu, které bude užito jako součást tanečně erotického vystoupení (striptýzu). Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2133AE Licence k provozování díla ze záznamu, které bude užito jako součást tanečně erotického vystoupení (striptýzu). Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2201AE Licence k k provozování díla ze záznamu jako součást tanečně erotického vystoupení (striptýzu) pořádaného za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2202AE Licence k provozování díla ze záznamu jako součást tanečně erotického vystoupení (striptýzu) pořádaného za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2203AE Licence k provozování díla ze záznamu jako součást tanečně erotického vystoupení (striptýzu) pořádaného za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2301AE Licence k provozování díla ze záznamu jako součást tanečně erotického vystoupení (striptýzu) za školním účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo ve škole (školním zařízení) uvedené v objednávce. Licence je omezena dobou tří dnů (počítáno ode dne udělení licence).
2302AE Licence k provozování díla ze záznamu jako součást tanečně erotického vystoupení (striptýzu) za školním účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo ve škole (školním zařízení) uvedené v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dnů (počítáno ode dne udělení licence).
2303AE Licence k provozování díla ze záznamu jako součást tanečně erotického vystoupení (striptýzu) za školním účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo ve škole (školním zařízení) uvedené v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2111AF Licence k provozování díla ze záznamu, které bude užito jako součást sportovního výkonu (např. krasobruslení, sportovní aerobic, synchronizované plavání). Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2112AF Licence k provozování díla ze záznamu, které bude užito jako součást sportovního výkonu (např. krasobruslení, sportovní aerobic, synchronizované plavání). Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2113AF Licence k provozování díla ze záznamu, které bude užito jako součást sportovního výkonu (např. krasobruslení, sportovní aerobic, synchronizované plavání). Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2121AF Licence k provozování díla ze záznamu, které bude užito jako součást sportovního výkonu (např. krasobruslení, sportovní aerobic, synchronizované plavání). Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2122AF Licence k provozování díla ze záznamu, které bude užito jako součást sportovního výkonu (např. krasobruslení, sportovní aerobic, synchronizované plavání). Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2123AF Licence k provozování díla ze záznamu, které bude užito jako součást sportovního výkonu (např. krasobruslení, sportovní aerobic, synchronizované plavání). Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2131AF Licence k provozování díla ze záznamu, které bude užito jako součást sportovního výkonu (např. krasobruslení, sportovní aerobic, synchronizované plavání). Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2132AF Licence k provozování díla ze záznamu, které bude užito jako součást sportovního výkonu (např. krasobruslení, sportovní aerobic, synchronizované plavání). Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2133AF Licence k provozování díla ze záznamu, které bude užito jako součást sportovního výkonu (např. krasobruslení, sportovní aerobic, synchronizované plavání). Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2201AF Licence k provozování díla ze záznamu, které bude užito jako součást sportovního výkonu (např. krasobruslení, sportovní aerobic, synchronizované plavání). Dílo lze užít pouze za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2202AF Licence k provozování díla ze záznamu, které bude užito jako součást sportovního výkonu (např. krasobruslení, sportovní aerobic, synchronizované plavání). Dílo lze užít pouze za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2203AF Licence k provozování díla ze záznamu, které bude užito jako součást sportovního výkonu (např. krasobruslení, sportovní aerobic, synchronizované plavání). Dílo lze užít pouze za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2301AF Licence k provozování díla ze záznamu, které bude užito jako součást sportovního výkonu (např. krasobruslení, sportovní aerobic, synchronizované plavání). Dílo lze užít pouze na sportovních akcích škol a školských zařízení. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2302AF Licence k provozování díla ze záznamu, které bude užito jako součást sportovního výkonu (např. krasobruslení, sportovní aerobic, synchronizované plavání). Dílo lze užít pouze na sportovních akcích škol a školských zařízení. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2303AF Licence k provozování díla ze záznamu, které bude užito jako součást sportovního výkonu (např. krasobruslení, sportovní aerobic, synchronizované plavání). Dílo lze užít pouze na sportovních akcích škol a školských zařízení. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2111AG Licence k provozování díla ze záznamu u příležitosti kondičního cvičení pořádaného za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2112AG Licence k provozování díla ze záznamu u příležitosti kondičního cvičení pořádaného za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2113AG Licence k provozování díla ze záznamu u příležitosti kondičního cvičení pořádaného za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2121AG Licence k provozování díla ze záznamu u příležitosti kondičního cvičení pořádaného za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2122AG Licence k provozování díla ze záznamu u příležitosti kondičního cvičení pořádaného za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2123AG Licence k provozování díla ze záznamu u příležitosti kondičního cvičení pořádaného za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2131AG Licence k provozování díla ze záznamu u příležitosti kondičního cvičení pořádaného za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2132AG Licence k provozování díla ze záznamu u příležitosti kondičního cvičení pořádaného za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2133AG Licence k provozování díla ze záznamu u příležitosti kondičního cvičení pořádaného za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2201AG Licence k provozování díla ze záznamu u příležitosti kondičního cvičení pořádaného za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2202AG Licence k provozování díla ze záznamu u příležitosti kondičního cvičení pořádaného za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2203AG Licence k provozování díla ze záznamu u příležitosti kondičního cvičení pořádaného za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2301AG Licence k provozování díla ze záznamu u příležitosti kondičního cvičení pořádaného za školním účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2302AG Licence k provozování díla ze záznamu u příležitosti kondičního cvičení pořádaného za školním účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo ve škole (školním zařízení) uvedené v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2303AG Licence k provozování díla ze záznamu u příležitosti kondičního cvičení pořádaného za školním účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo ve škole (školním zařízení) uvedené v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2111AH Licence k provozování díla ze záznamu za účelem komerčního vyučování tance. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2112AH Licence k provozování díla ze záznamu za účelem komerčního vyučování tance. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2113AH Licence k provozování díla ze záznamu za účelem komerčního vyučování tance. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2121AH Licence k provozování díla ze záznamu za účelem komerčního vyučování tance. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2122AH Licence k provozování díla ze záznamu za účelem komerčního vyučování tance. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2123AH Licence k provozování díla ze záznamu za účelem komerčního vyučování tance. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2131AH Licence k provozování díla ze záznamu za účelem komerčního vyučování tance. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2132AH Licence k provozování díla ze záznamu za účelem komerčního vyučování tance. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2133AH Licence k provozování díla ze záznamu za účelem komerčního vyučování tance. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2201AH Licence k provozování díla ze záznamu za účelem vyučování tance na dobročinných akcích. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2202AH Licence k provozování díla ze záznamu za účelem vyučování tance na dobročinných akcích. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2203AH Licence k provozování díla ze záznamu za účelem vyučování tance na dobročinných akcích. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2301AH Licence k provozování díla ze záznamu za účelem vyučování tance ve školách a školních zařízeních, nikoli však za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2302AH Licence k provozování díla ze záznamu za účelem vyučování tance ve školách a školních zařízeních, nikoli však za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo ve škole (školním zařízení) uvedené v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2303AH Licence k provozování díla ze záznamu za účelem vyučování tance ve školách a školních zařízeních, nikoli však za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo ve škole (školním zařízení) uvedené v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2111AI Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako součást cirkusového představení pořádaného za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2112AI Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako součást cirkusového představení pořádaného za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2113AI Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako součást cirkusového představení pořádaného za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2121AI Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako součást cirkusového představení pořádaného za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2122AI Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako součást cirkusového představení pořádaného za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2123AI Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako součást cirkusového představení pořádaného za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2131AI Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako součást cirkusového představení pořádaného za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2132AI Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako součást cirkusového představení pořádaného za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2133AI Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako součást cirkusového představení pořádaného za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2201AI Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako součást cirkusového představení pořádaného za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2202AI Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako součást cirkusového představení pořádaného za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2203AI Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako součást cirkusového představení pořádaného za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2301AI Licence k provozování díla ze záznamu, které bude užito jako součást cirkusového představení pořádaného za školním účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání školní akce nebo v ve školním zařízení uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 3 dnů (počítáno ode dne udělení licence).
2302AI Licence k provozování díla ze záznamu, které bude užito jako součást cirkusového představení pořádaného za školním účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání školní akce nebo v ve školním zařízení uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dnů (počítáno ode dne udělení licence).
2303AI Licence k provozování díla ze záznamu, které bude užito jako součást cirkusového představení pořádaného za školním účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání školní akce nebo v ve školním zařízení uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku(počítáno ode dne udělení licence).
2111AJ Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito v rámci svatebních oslav, pokud je svatba pořádána podnikatelským subjektem za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (svatby) uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2112AJ Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito v rámci svatebních oslav, pokud je svatba pořádána podnikatelským subjektem za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (svatby) nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2113AJ Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito v rámci svatebních oslav, pokud je svatba pořádána podnikatelským subjektem za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (svatby) nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2121AJ Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito v rámci svatebních oslav, pokud je svatba pořádána podnikatelským subjektem za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (svatby) uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2122AJ Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito v rámci svatebních oslav, pokud je svatba pořádána podnikatelským subjektem za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (svatby) nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2123AJ Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito v rámci svatebních oslav, pokud je svatba pořádána podnikatelským subjektem za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (svatby) nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2131AJ Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito v rámci svatebních oslav, pokud je svatba pořádána podnikatelským subjektem za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (svatby) uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2132AJ Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito v rámci svatebních oslav, pokud je svatba pořádána podnikatelským subjektem za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (svatby) nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2133AJ Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito v rámci svatebních oslav, pokud je svatba pořádána podnikatelským subjektem za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (svatby) nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2201AJ Licence k provozování díla ze záznamu, které bude užito v rámci svatebních oslav, pokud je svatba pořádána za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (svatby) uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2202AJ Licence k provozování díla ze záznamu, které bude užito v rámci svatebních oslav, pokud je svatba pořádána za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (svatby) uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu 30 dnů.
2203AJ Licence k provozování díla ze záznamu, které bude užito v rámci svatebních oslav, pokud je svatba pořádána za dobročinným účelem. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (svatby) uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu 1 roku.
2301AJ Licence k provozování díla ze záznamu, které bude užito v rámci svatebních oslav, pokud je svatba pořádána školským zařízením pro studenty a pedagogy. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (svatby) uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu 3 dnů.
2302AJ Licence k provozování díla ze záznamu, které bude užito v rámci svatebních oslav, pokud je svatba pořádána školským zařízením pro studenty a pedagogy. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (svatby) uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu 30 dní.
2303AJ Licence k provozování díla ze záznamu, které bude užito v rámci svatebních oslav, pokud je svatba pořádána školským zařízením pro studenty a pedagogy. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (svatby) uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu 1 roku.
2111AK Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito v rámci pohřebních (smutečních) oslav, pokud je pohřeb pořádán podnikatelským subjektem za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (pohřbu) uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2112AK Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito v rámci pohřebních (smutečních) oslav, pokud je pohřeb pořádán podnikatelským subjektem za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (pohřbu) nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2113AK Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito v rámci pohřebních (smutečních) oslav, pokud je pohřeb pořádán podnikatelským subjektem za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 100 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (pohřbu) nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2121AK Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito v rámci pohřebních (smutečních) oslav, pokud je pohřeb pořádán podnikatelským subjektem za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (pohřbu) uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2122AK Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito v rámci pohřebních (smutečních) oslav, pokud je pohřeb pořádán podnikatelským subjektem za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (pohřbu) nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2123AK Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito v rámci pohřebních (smutečních) oslav, pokud je pohřeb pořádán podnikatelským subjektem za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech, kde bude dílo vnímat méně než 1000 posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (pohřbu) nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2131AK Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito v rámci pohřebních (smutečních) oslav, pokud je pohřeb pořádán podnikatelským subjektem za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (pohřbu) uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu tří dnů.
2132AK Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito v rámci pohřebních (smutečních) oslav, pokud je pohřeb pořádán podnikatelským subjektem za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (pohřbu) nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
2133AK Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito v rámci pohřebních (smutečních) oslav, pokud je pohřeb pořádán podnikatelským subjektem za komerčním účelem. Dílo lze provozovat pouze v tomto rozsahu: v prostorách a na místech s neomezeným počtem posluchačů; dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (pohřbu) nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2201AK Licence k provozování díla ze záznamu, které bude užito v rámci pohřebních obřadů, pokud je pohřeb pořádán neziskovou organizací. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (pohřbu) uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu 3 dny.
2202AK Licence k provozování díla ze záznamu, které bude užito v rámci pohřebních obřadů, pokud je pohřeb pořádán neziskovou organizací. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (pohřbu) uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu 30 dní.
2203AK Licence k provozování díla ze záznamu, které bude užito v rámci pohřebních obřadů, pokud je pohřeb pořádán neziskovou organizací. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (pohřbu) uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu 1 roku .
2301AK Licence k provozování díla ze záznamu, které bude užito v rámci pohřebních obřadů, pokud je pohřeb pořádán školským zařízením. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (pohřbu) uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu 3 dny.
2302AK Licence k provozování díla ze záznamu, které bude užito v rámci pohřebních obřadů, pokud je pohřeb pořádán školským zařízením. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (pohřbu) uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu 30 dní.
2303AK Licence k provozování díla ze záznamu, které bude užito v rámci pohřebních obřadů, pokud je pohřeb pořádán školským zařízením. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce (pohřbu) uvedené v objednávce, akce nesmí převýšit dobu 1 roku.
2111AL Licence k provozování díla ze záznamu za účelem nekomerčního setkání vzájemně se znajících osob (např. narozeninové a zaměstnanecké večírky, zpěv písní u táboráků); dílo lze užívat pouze označenou skupinou uvedenou v objednávce (např. trampská osada, skautský oddíl, žáci 3B). Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
2111AM Licence k provozování díla ze záznamu, pokud bude dílo prováděno samotným autorem, případně jiným nositelem autorského práva k dílu jakožto výkonným umělcem. Rozsah licence je omezen pouze časově. Licence je poskytována na dobu 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
3111AA Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v hospodě a baru. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
3112AA Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v hospodě a baru. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
3111AB Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v restauraci. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
3112AB Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v restauraci. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
3111AC Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v kavárně a cukrárně. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
3112AC Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v kavárně a cukrárně. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
3111AD Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v night clubu (erotickém zařízení). Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
3112AD Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v night clubu (erotickém zařízení). Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
3111AE Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v hotelu. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
3112AE Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v hotelu. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
3111AF Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v penzionu. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
3112AF Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v penzionu. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
3111AG Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v kempu a veřejném tábořišti. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
3112AG Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v kempu a veřejném tábořišti. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
3111AH Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu na pouťových atrakcích. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
3112AH Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu na pouťových atrakcích. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
3111AI Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v obchodě (mimo supermarketů). Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
3112AI Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v obchodě (mimo supermarketů). Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
3111AJ Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v supermarketu. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
3112AJ Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v supermarketu. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
3111AK Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu na sportovním stadionu (ve sportovní hale). Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
3112AK Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu na sportovním stadionu (ve sportovní hale). Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
3111AL Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu na plovárnách a v plaveckých bazénech. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
3112AL Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu na plovárnách a v plaveckých bazénech. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
3111AM Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu na bowlingu a v kuželně. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
3112AM Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu na bowlingu a v kuželně. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
3111AN Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu ve fitcentru a v posilovně. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
3112AN Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu ve fitcentru a v posilovně. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
3111AO Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v letadle. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
3112AO Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v letadle. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
3111AP Licence k provozování díla díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu na lodi a parníku. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
3112AP Licence k provozování díla díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu na lodi a parníku. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
3111AQ Licence k provozování díla díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v autobusu. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
3112AQ Licence k provozování díla díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v autobusu. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
3111AR Licence k provozování díla díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu ve vlaku. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
3112AR Licence k provozování díla díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu ve vlaku. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
3111AS Licence k provozování díla díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v muzeu. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
3112AS Licence k provozování díla díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v muzeu. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
3111AT Licence k provozování díla díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v knihovně. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
3112AT Licence k provozování díla díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v knihovně. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
3111AU Licence k provozování díla díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v galerii. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
3112AU Licence k provozování díla díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v galerii. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
3111AV Licence k provozování díla díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v kostele. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
3112AV Licence k provozování díla díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v kostele. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
3111AW Licence k provozování díla díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v čekárně v nemocnici. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
3112AW Licence k provozování díla díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v čekárně v nemocnici. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
3111AX Licence k provozování díla díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v čekárně na správním úřadě. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
3112AX Licence k provozování díla díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu v čekárně na správním úřadě. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
3111AY Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu ve výtahu. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
3112AY Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu ve výtahu. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
3111AZ Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu na módní přehlídce. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
3112AZ Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu na módní přehlídce. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
3111BA Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu na výstavě spotřebního zboží. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
3112BA Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu na výstavě spotřebního zboží. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
3111BB Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu na autosalonu. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
3112BB Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu na autosalonu. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
3111BC Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu na chovatelské, případně pěstitelské výstavě. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
3112BC Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako hudební kulisa (tzv. secondary music) ke zpříjemnění pobytu na chovatelské, případně pěstitelské výstavě. Dílo lze užívat pouze po dobu pořádání akce nebo v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
3111BD Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako vyzváněcí (čekací) tón v telefonu. Dílo lze užívat pouze v zařízení (úřadě) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
3112BD Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako vyzváněcí (čekací) tón v telefonu. Dílo lze užívat pouze v zařízení (úřadě) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
3111BE Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako vyzváněcí (čekací) tón v telefonu u podnikatele. Dílo lze užívat pouze v zařízení (podniku) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
3112BE Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako vyzváněcí (čekací) tón v telefonu u podnikatele. Dílo lze užívat pouze v zařízení (podniku) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
3111BF Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito v neziskové organizaci jako vyzváněcí (čekací) tón v telefonu. Dílo lze užívat pouze v zařízení (organizaci) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
3112BF Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito v neziskové organizaci jako vyzváněcí (čekací) tón v telefonu. Dílo lze užívat pouze v zařízení (organizaci) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku(počítáno ode dne udělení licence).
3111BG Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako zvonění ve škole. Dílo lze užívat pouze ve škole (podniku) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 30 dní (počítáno ode dne udělení licence).
3112BG Licence k provozování díla ze záznamu. Dílo bude užito jako zvonění ve škole. Dílo lze užívat pouze ve škole (podniku) uvedeném v objednávce. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
4111AA Licence k zařazení díla do jukeboxu (hrací skříně) a ke sdělování díla veřejnosti prostřednictvím jukeboxu umístěného v pohostinském zařízení (hospoda, bar, restaurace). Licence je omezena počtem 1 jukeboxu (hrací skříně). Licence je poskytnuta na 1 rok ode dne udělení licence. Dílo lze užívat pouze v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce.
4112AA Licence k zařazení díla do jukeboxu (hrací skříně) a ke sdělování díla veřejnosti prostřednictvím jukeboxu umístěného v pohostinském zařízení (hospoda, bar, restaurace). Licence je omezena počtem 100 jukeboxů (hracích skříní). Licence je poskytnuta na 1 rok ode dne udělení licence. Dílo lze užívat pouze v podniku (zařízení) nebo sítí podniků uvedeném v objednávce.
4113AA Licence k zařazení díla do jukeboxu (hrací skříně) a ke sdělování díla veřejnosti prostřednictvím jukeboxu umístěného v pohostinském zařízení (hospoda, bar, restaurace). Licence je omezena počtem 1000 jukeboxů (hracích skříní). Licence je poskytnuta na 1 rok ode dne udělení licence. Dílo lze užívat pouze v podniku (zařízení) nebo sítí podniků uvedeném v objednávce.
4111AB Licence k zařazení díla do jukeboxu (hrací skříně) a ke sdělování díla veřejnosti prostřednictvím jukeboxu umístěného v night clubu (erotického zařízení). Licence je omezena počtem 1 jukeboxu (hrací skříně). Licence je poskytnuta na 1 rok ode dne udělení licence. Dílo lze užívat pouze v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce.
4112AB Licence k zařazení díla do jukeboxu (hrací skříně) a ke sdělování díla veřejnosti prostřednictvím jukeboxu umístěného v night clubu (erotického zařízení). Licence je omezena počtem 100 jukeboxů (hracích skříní). Licence je poskytnuta na 1 rok ode dne udělení licence. Dílo lze užívat pouze v podniku (zařízení) nebo sítí podniků uvedeném v objednávce.
4113AB Licence k zařazení díla do jukeboxu (hrací skříně) a ke sdělování díla veřejnosti prostřednictvím jukeboxu umístěného v pohostinském zařízení (hospoda, bar, restaurace)night clubu (erotického zařízení). Licence je omezena počtem 1000 jukeboxů (hracích skříní). Licence je poskytnuta na 1 rok ode dne udělení licence. Dílo lze užívat pouze v podniku (zařízení) nebo sítí podniků uvedeném v objednávce.
4111AC Licence k zařazení díla do jukeboxu (hrací skříně) a ke sdělování díla veřejnosti prostřednictvím jukeboxu. Jukebox lze umístit do jakéhokoli zařízení kromě pohostinském zařízení (hospoda, bar, restaurace) a night clubu (erotického zařízení). Licence je omezena počtem 1 jukeboxu (hrací skříně). Licence je poskytnuta na 1 rok ode dne udělení licence. Dílo lze užívat pouze v podniku (zařízení) uvedeném v objednávce.
4112AC Licence k zařazení díla do jukeboxu (hrací skříně) a ke sdělování díla veřejnosti prostřednictvím jukeboxu. Jukebox lze umístit do jakéhokoli zařízení kromě pohostinském zařízení (hospoda, bar, restaurace) a night clubu (erotického zařízení). Licence je omezena počtem 100 jukeboxů (hracích skříní). Licence je poskytnuta na 1 rok ode dne udělení licence. Dílo lze užívat pouze v podniku (zařízení) nebo sítí podniků uvedeném v objednávce.
4113AC Licence k zařazení díla do jukeboxu (hrací skříně) a ke sdělování díla veřejnosti prostřednictvím jukeboxu. Jukebox lze umístit do jakéhokoli zařízení kromě pohostinském zařízení (hospoda, bar, restaurace) a night clubu (erotického zařízení). Licence je omezena počtem 1000 jukeboxů (hracích skříní). Licence je poskytnuta na 1 rok ode dne udělení licence. Dílo lze užívat pouze v podniku (zařízení) nebo sítí podniků uvedeném v objednávce.
5111AA Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou streamu za účelem provozování internetového rádia. Dílo lze užívat pouze v programu (na url rádia) uvedeného v objednávce. Licence se nevztahuje k užití díla v reklamě. Licence je poskytnuta na 1 měsíc ode dne udělení licence. Dílo lze užívat pouze na území jednoho státu, není-li specifikován v objednávce, pak na území ČR.
5112AA Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou streamu za účelem provozování internetového rádia. Dílo lze užívat pouze v programu (na url rádia) uvedeného v objednávce. Licence se nevztahuje k užití díla v reklamě. Licence je poskytnuta na 1 rok ode dne udělení licence. Dílo lze užívat pouze na území jednoho státu, není-li specifikován v objednávce, pak na území ČR.
5211AA Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou streamu za účelem provozování internetového rádia. Dílo lze užívat pouze v programu (na url rádia) uvedeného v objednávce. Licence se nevztahuje k užití díla v reklamě. Licence je poskytnuta na 1 měsíc ode dne udělení licence. Dílo lze užívat na území států tvořící EU.
5212AA Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou streamu za účelem provozování internetového rádia. Dílo lze užívat pouze v programu (na url rádia) uvedeného v objednávce. Licence se nevztahuje k užití díla v reklamě. Licence je poskytnuta na 1 rok ode dne udělení licence. Dílo lze užívat na území států tvořící EU.
5111AB Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou streamu za účelem reklamního sdělení. Dílo lze užívat pouze na webových stránkách, jejichž url je uvedené v objednávce. Licence je poskytnuta na 1 měsíc ode dne udělení licence. Dílo lze užívat pouze na území jednoho státu, není-li specifikován v objednávce, pak na území ČR.
5112AB Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou streamu za účelem reklamního sdělení. Dílo lze užívat pouze na webových stránkách, jejichž url je uvedené v objednávce. Licence je poskytnuta na 1 rok ode dne udělení licence. Dílo lze užívat pouze na území jednoho státu, není-li specifikován v objednávce, pak na území ČR.
5211AB Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou streamu za účelem reklamního sdělení. Dílo lze užívat pouze na webových stránkách, jejichž url je uvedené v objednávce. Licence je poskytnuta na 1 měsíc ode dne udělení licence. Dílo lze užívat na území států tvořící EU.
5212AB Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou streamu za účelem reklamního sdělení. Dílo lze užívat pouze na webových stránkách, jejichž url je uvedené v objednávce. Licence je poskytnuta na 1 rok ode dne udělení licence. Dílo lze užívat na území států tvořící EU.
5111AC Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou streamu za účelem provozování internetové televize. Dílo lze užívat pouze v programu (na url TV) uvedeného v objednávce. Licence se nevztahuje k užití díla v reklamě. Licence je poskytnuta na 1 měsíc ode dne udělení licence. Dílo lze užívat pouze na území jednoho státu, není-li specifikován v objednávce, pak na území ČR.
5112AC Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou streamu za účelem provozování internetové televize. Dílo lze užívat pouze v programu (na url TV) uvedeného v objednávce. Licence se nevztahuje k užití díla v reklamě. Licence je poskytnuta na 1 rok ode dne udělení licence. Dílo lze užívat pouze na území jednoho státu, není-li specifikován v objednávce, pak na území ČR.
5211AC Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou streamu za účelem provozování internetové televize. Dílo lze užívat pouze v programu (na url TV) uvedeného v objednávce. Licence se nevztahuje k užití díla v reklamě. Licence je poskytnuta na 1 měsíc ode dne udělení licence. Dílo lze užívat na území států tvořící EU.
5212AC Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou streamu za účelem provozování internetové televize. Dílo lze užívat pouze v programu (na url TV) uvedeného v objednávce. Licence se nevztahuje k užití díla v reklamě. Licence je poskytnuta na 1 rok ode dne udělení licence. Dílo lze užívat na území států tvořící EU.
5111AD Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou streamu. Dílo lze užívat pouze na url komerčních webových stránek uvedených v objednávce. Licence se nevztahuje k užití díla v reklamě. Licence je poskytnuta na 1 měsíc ode dne udělení licence. Dílo lze užívat pouze na území jednoho státu, není-li specifikován v objednávce, pak na území ČR.
5112AD Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou streamu. Dílo lze užívat pouze na url komerčních webových stránek uvedených v objednávce. Licence se nevztahuje k užití díla v reklamě. Licence je poskytnuta na 1 rok ode dne udělení licence. Dílo lze užívat pouze na území jednoho státu, není-li specifikován v objednávce, pak na území ČR.
5211AD Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou streamu. Dílo lze užívat pouze na url komerčních webových stránek uvedených v objednávce. Licence se nevztahuje k užití díla v reklamě. Licence je poskytnuta na 1 měsíc ode dne udělení licence. Dílo lze užívat na území států tvořící EU.
5212AD Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou streamu. Dílo lze užívat pouze na url komerčních webových stránek uvedených v objednávce. Licence se nevztahuje k užití díla v reklamě. Licence je poskytnuta na 1 rok ode dne udělení licence. Dílo lze užívat na území států tvořící EU.
5111AE Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou streamu. Dílo lze užívat pouze na url nekomerčních webových stránek uvedených v objednávce. Licence se nevztahuje k užití díla v reklamě. Licence je poskytnuta na 1 měsíc ode dne udělení licence. Dílo lze užívat pouze na území jednoho státu, není-li specifikován v objednávce, pak na území ČR.
5112AE Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou streamu. Dílo lze užívat pouze na url nekomerčních webových stránek uvedených v objednávce. Licence se nevztahuje k užití díla v reklamě. Licence je poskytnuta na 1 rok ode dne udělení licence. Dílo lze užívat pouze na území jednoho státu, není-li specifikován v objednávce, pak na území ČR.
5211AE Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou streamu. Dílo lze užívat pouze na url nekomerčních webových stránek uvedených v objednávce. Licence se nevztahuje k užití díla v reklamě. Licence je poskytnuta na 1 měsíc ode dne udělení licence. Dílo lze užívat na území států tvořící EU.
5212AE Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou streamu. Dílo lze užívat pouze na url nekomerčních webových stránek uvedených v objednávce. Licence se nevztahuje k užití díla v reklamě. Licence je poskytnuta na 1 rok ode dne udělení licence. Dílo lze užívat na území států tvořící EU.
5111AF Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou streamu. Dílo lze užívat pouze na url osobních webových stránek uvedených v objednávce. Licence se nevztahuje k užití díla v reklamě. Licence je poskytnuta na 1 měsíc ode dne udělení licence. Dílo lze užívat pouze na území jednoho státu, není-li specifikován v objednávce, pak na území ČR.
5112AF Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou streamu. Dílo lze užívat pouze na url osobních webových stránek uvedených v objednávce. Licence se nevztahuje k užití díla v reklamě. Licence je poskytnuta na 1 rok ode dne udělení licence. Dílo lze užívat pouze na území jednoho státu, není-li specifikován v objednávce, pak na území ČR.
5211AF Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou streamu. Dílo lze užívat pouze na url osobních webových stránek uvedených v objednávce. Licence se nevztahuje k užití díla v reklamě. Licence je poskytnuta na 1 měsíc ode dne udělení licence. Dílo lze užívat na území států tvořící EU.
5212AF Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou streamu. Dílo lze užívat pouze na url osobních webových stránek uvedených v objednávce. Licence se nevztahuje k užití díla v reklamě. Licence je poskytnuta na 1 rok ode dne udělení licence. Dílo lze užívat na území států tvořící EU.
5111AG Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou streamu. Dílo lze užívat pouze na url webových stránek fanclubu uvedených v objednávce. Licence se nevztahuje k užití díla v reklamě. Licence je poskytnuta na 1 měsíc ode dne udělení licence. Dílo lze užívat pouze na území jednoho státu, není-li specifikován v objednávce, pak na území ČR.
5112AG Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou streamu. Dílo lze užívat pouze na url webových stránek fanclubu uvedených v objednávce. Licence se nevztahuje k užití díla v reklamě. Licence je poskytnuta na 1 rok ode dne udělení licence. Dílo lze užívat pouze na území jednoho státu, není-li specifikován v objednávce, pak na území ČR.
5211AG Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou streamu. Dílo lze užívat pouze na url webových stránek fanclubu uvedených v objednávce. Licence se nevztahuje k užití díla v reklamě. Licence je poskytnuta na 1 měsíc ode dne udělení licence. Dílo lze užívat na území států tvořící EU.
5212AG Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou streamu. Dílo lze užívat pouze na url webových stránek fanclubu uvedených v objednávce. Licence se nevztahuje k užití díla v reklamě. Licence je poskytnuta na 1 rok ode dne udělení licence. Dílo lze užívat na území států tvořící EU.
5111AH Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou streamu. Dílo lze užívat pouze na url webových stránek hudebního vydavatelství uvedených v objednávce. Licence se nevztahuje k užití díla v reklamě. Licence je poskytnuta na 1 měsíc ode dne udělení licence. Dílo lze užívat pouze na území jednoho státu, není-li specifikován v objednávce, pak na území ČR.
5112AH Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou streamu. Dílo lze užívat pouze na url webových stránek hudebního vydavatelství uvedených v objednávce. Licence se nevztahuje k užití díla v reklamě. Licence je poskytnuta na 1 rok ode dne udělení licence. Dílo lze užívat pouze na území jednoho státu, není-li specifikován v objednávce, pak na území ČR.
5211AH Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou streamu. Dílo lze užívat pouze na url webových stránek hudebního vydavatelství uvedených v objednávce. Licence se nevztahuje k užití díla v reklamě. Licence je poskytnuta na 1 měsíc ode dne udělení licence. Dílo lze užívat na území států tvořící EU.
5212AH Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou streamu. Dílo lze užívat pouze na url webových stránek hudebního vydavatelství uvedených v objednávce. Licence se nevztahuje k užití díla v reklamě. Licence je poskytnuta na 1 rok ode dne udělení licence. Dílo lze užívat na území států tvořící EU.
5111AI Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou streamu. Dílo lze užívat pouze na url webových stránek hudebního časopisu nebo ezinu uvedených v objednávce. Licence se nevztahuje k užití díla v reklamě. Licence je poskytnuta na 1 měsíc ode dne udělení licence. Dílo lze užívat pouze na území jednoho státu, není-li specifikován v objednávce, pak na území ČR.
5112AI Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou streamu. Dílo lze užívat pouze na url webových stránek hudebního časopisu nebo ezinu uvedených v objednávce. Licence se nevztahuje k užití díla v reklamě. Licence je poskytnuta na 1 rok ode dne udělení licence. Dílo lze užívat pouze na území jednoho státu, není-li specifikován v objednávce, pak na území ČR.
5211AI Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou streamu. Dílo lze užívat pouze na url webových stránek hudebního časopisu nebo ezinu uvedených v objednávce. Licence se nevztahuje k užití díla v reklamě. Licence je poskytnuta na 1 měsíc ode dne udělení licence. Dílo lze užívat na území států tvořící EU.
5212AI Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou streamu. Dílo lze užívat pouze na url webových stránek hudebního časopisu nebo ezinu uvedených v objednávce. Licence se nevztahuje k užití díla v reklamě. Licence je poskytnuta na 1 rok ode dne udělení licence. Dílo lze užívat na území států tvořící EU.
6111AA Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Dílo lze umístit pouze na webovou stránku provozovanou za komerčním účelem, jejíž url je uvedeno v objednávce (vyúčtování). Dílo lze užívat pouze na území jednoho státu, není-li specifikováno v objednávce jinak, pak na území ČR. Licence se vztahuje pouze na notové a písemné záznamy díla, nikoli na zvukové a zvukově obrazové záznamy. Licence je omezena rozsahem umožnění pouze 1 stažení. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
6112AA Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Dílo lze umístit pouze na webovou stránku provozovanou za komerčním účelem, jejíž url je uvedeno v objednávce (vyúčtování). Dílo lze užívat pouze na území jednoho státu, není-li specifikováno v objednávce jinak, pak na území ČR. Licence se vztahuje pouze na notové a písemné záznamy díla, nikoli na zvukové a zvukově obrazové záznamy. Licence je omezena rozsahem umožnění pouze 100 stažení. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
6113AA Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Dílo lze umístit pouze na webovou stránku provozovanou za komerčním účelem, jejíž url je uvedeno v objednávce (vyúčtování). Dílo lze užívat pouze na území jednoho státu, není-li specifikováno v objednávce jinak, pak na území ČR. Licence se vztahuje pouze na notové a písemné záznamy díla, nikoli na zvukové a zvukově obrazové záznamy. Licence je omezena rozsahem umožnění pouze 1000 stažení. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
6121AA Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Dílo lze umístit pouze na webovou stránku provozovanou za komerčním účelem, jejíž url je uvedeno v objednávce (vyúčtování). Dílo lze užívat na území států tvořící EU. Licence se vztahuje pouze na notové a písemné záznamy díla, nikoli na zvukové a zvukově obrazové záznamy. Licence je omezena rozsahem umožnění pouze 1 stažení. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
6122AA Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Dílo lze umístit pouze na webovou stránku provozovanou za komerčním účelem, jejíž url je uvedeno v objednávce (vyúčtování). Dílo lze užívat na území států tvořící EU. Licence se vztahuje pouze na notové a písemné záznamy díla, nikoli na zvukové a zvukově obrazové záznamy. Licence je omezena rozsahem umožnění pouze 100 stažení. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
6123AA Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Dílo lze umístit pouze na webovou stránku provozovanou za komerčním účelem, jejíž url je uvedeno v objednávce (vyúčtování). Dílo lze užívat na území států tvořící EU. Licence se vztahuje pouze na notové a písemné záznamy díla, nikoli na zvukové a zvukově obrazové záznamy. Licence je omezena rozsahem umožnění pouze 1000 stažení. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
6211AA Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Dílo lze umístit pouze na webovou stránku provozovanou za komerčním účelem, jejíž url je uvedeno v objednávce (vyúčtování). Dílo lze užívat na území států tvořící EU. Licence se vztahuje pouze na notové a písemné záznamy díla, nikoli na zvukové a zvukově obrazové záznamy. Licence je omezena rozsahem umožnění pouze 1 stažení. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
6311AA Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Dílo lze umístit pouze na webovou stránku provozovanou za nekomerčním účelem, jejíž url je uvedeno v objednávce (vyúčtování). Dílo lze užívat na území států tvořící EU. Licence se vztahuje pouze na notové a písemné záznamy díla, nikoli na zvukové a zvukově obrazové záznamy. Licence je omezena rozsahem umožnění pouze 100 stažení. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
6111AB Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Dílo lze umístit pouze na webovou stránku provozovanou za komerčním účelem, jejíž url je uvedeno v objednávce (vyúčtování). Dílo lze užívat pouze na území jednoho státu, není-li specifikováno v objednávce jinak, pak na území ČR. Licence se vztahuje pouze na zvukové záznamy, nikoli na noty a zvukově obrazové záznamy. Licence je omezena rozsahem umožnění pouze 1 stažení. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
6112AB Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Dílo lze umístit pouze na webovou stránku provozovanou za komerčním účelem, jejíž url je uvedeno v objednávce (vyúčtování). Dílo lze užívat pouze na území jednoho státu, není-li specifikováno v objednávce jinak, pak na území ČR. Licence se vztahuje pouze na zvukové záznamy, nikoli na noty a zvukově obrazové záznamy. Licence je omezena rozsahem umožnění pouze 100 stažení. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
6113AB Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Dílo lze umístit pouze na webovou stránku provozovanou za komerčním účelem, jejíž url je uvedeno v objednávce (vyúčtování). Dílo lze užívat pouze na území jednoho státu, není-li specifikováno v objednávce jinak, pak na území ČR. Licence se vztahuje pouze na zvukové záznamy, nikoli na noty a zvukově obrazové záznamy. Licence je omezena rozsahem umožnění pouze 1000 stažení. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
6121AB Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Dílo lze umístit pouze na webovou stránku provozovanou za komerčním účelem, jejíž url je uvedeno v objednávce (vyúčtování). Dílo lze užívat na území států tvořící EU. Licence se vztahuje pouze na zvukové záznamy, nikoli na noty a zvukově obrazové záznamy. Licence je omezena rozsahem umožnění pouze 1 stažení. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
6122AB Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Dílo lze umístit pouze na webovou stránku provozovanou za komerčním účelem, jejíž url je uvedeno v objednávce (vyúčtování). Dílo lze užívat na území států tvořící EU. Licence se vztahuje pouze na zvukové záznamy, nikoli na noty a zvukově obrazové záznamy. Licence je omezena rozsahem umožnění pouze 100 stažení. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
6123AB Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Dílo lze umístit pouze na webovou stránku provozovanou za komerčním účelem, jejíž url je uvedeno v objednávce (vyúčtování). Dílo lze užívat na území států tvořící EU. Licence se vztahuje pouze na zvukové záznamy, nikoli na noty a zvukově obrazové záznamy. Licence je omezena rozsahem umožnění pouze 1000 stažení. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
6211AB Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Dílo lze umístit pouze na webovou stránku provozovanou za komerčním účelem, jejíž url je uvedeno v objednávce (vyúčtování). Dílo lze užívat na území států tvořící EU. Licence se vztahuje pouze na zvukové záznamy, nikoli na noty a zvukově obrazové záznamy. Licence je omezena rozsahem umožnění pouze 1 stažení. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
6311AB Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Dílo lze umístit pouze na webovou stránku provozovanou za nekomerčním účelem, jejíž url je uvedeno v objednávce (vyúčtování). Dílo lze užívat na území států tvořící EU. Licence se vztahuje pouze na zvukové záznamy, nikoli na noty a zvukově obrazové záznamy. Licence je omezena rozsahem umožnění pouze 100 stažení. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
6111AC Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Dílo lze umístit pouze na webovou stránku provozovanou za komerčním účelem, jejíž url je uvedeno v objednávce (vyúčtování). Dílo lze užívat pouze na území jednoho státu, není-li specifikováno v objednávce jinak, pak na území ČR. Licence se vztahuje pouze na zvukovo - obrazové záznamy, nikoli na noty a zvukové záznamy. Licence je omezena rozsahem umožnění pouze 1 stažení. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
6112AC Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Dílo lze umístit pouze na webovou stránku provozovanou za komerčním účelem, jejíž url je uvedeno v objednávce (vyúčtování). Dílo lze užívat pouze na území jednoho státu, není-li specifikováno v objednávce jinak, pak na území ČR. Licence se vztahuje pouze na zvukovo - obrazové záznamy, nikoli na noty a zvukové záznamy. Licence je omezena rozsahem umožnění pouze 100 stažení. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
6113AC Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Dílo lze umístit pouze na webovou stránku provozovanou za komerčním účelem, jejíž url je uvedeno v objednávce (vyúčtování). Dílo lze užívat pouze na území jednoho státu, není-li specifikováno v objednávce jinak, pak na území ČR. Licence se vztahuje pouze na zvukovo - obrazové záznamy, nikoli na noty a zvukové záznamy. Licence je omezena rozsahem umožnění pouze 1000 stažení. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
6121AC Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Dílo lze umístit pouze na webovou stránku provozovanou za komerčním účelem, jejíž url je uvedeno v objednávce (vyúčtování). Dílo lze užívat na území států tvořící EU. Licence se vztahuje pouze na zvukovo - obrazové záznamy, nikoli na noty a zvukové záznamy. Licence je omezena rozsahem umožnění pouze 1 stažení. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
6122AC Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Dílo lze umístit pouze na webovou stránku provozovanou za komerčním účelem, jejíž url je uvedeno v objednávce (vyúčtování). Dílo lze užívat na území států tvořící EU. Licence se vztahuje pouze na zvukovo - obrazové záznamy, nikoli na noty a zvukové záznamy. Licence je omezena rozsahem umožnění pouze 100 stažení. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
6123AC Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Dílo lze umístit pouze na webovou stránku provozovanou za komerčním účelem, jejíž url je uvedeno v objednávce (vyúčtování). Dílo lze užívat na území států tvořící EU. Licence se vztahuje pouze na zvukovo - obrazové záznamy, nikoli na noty a zvukové záznamy. Licence je omezena rozsahem umožnění pouze 1000 stažení. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
6211AC Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Dílo lze umístit pouze na webovou stránku provozovanou za komerčním účelem, jejíž url je uvedeno v objednávce (vyúčtování). Dílo lze užívat na území států tvořící EU. Licence se vztahuje pouze na zvukovo - obrazové záznamy, nikoli na noty a zvukové záznamy. Licence je omezena rozsahem umožnění pouze 1 stažení. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
6311AC Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Dílo lze umístit pouze na webovou stránku provozovanou za nekomerčním účelem, jejíž url je uvedeno v objednávce (vyúčtování). Dílo lze užívat na území států tvořící EU. Licence se vztahuje pouze na zvukovo - obrazové záznamy, nikoli na noty a zvukové záznamy. Licence je omezena rozsahem umožnění pouze 100 stažení. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
7111AA Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou podkresu webových stránek. Dílo lze užívat pouze na url komerčních webových stránek uvedených v objednávce. Licence je poskytnuta na 1 měsíc ode dne udělení licence. Dílo lze užívat pouze na území jednoho státu, není-li specifikován v objednávce, pak na území ČR.
7112AA Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou podkresu webových stránek. Dílo lze užívat pouze na url komerčních webových stránek uvedených v objednávce. Licence je poskytnuta na 1 rok ode dne udělení licence. Dílo lze užívat pouze na území jednoho státu, není-li specifikován v objednávce, pak na území ČR.
7211AA Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou podkresu webových stránek. Dílo lze užívat pouze na url komerčních webových stránek uvedených v objednávce. Licence je poskytnuta na 1 měsíc ode dne udělení licence. Dílo lze užívat na území států tvořící EU.
7212AA Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou podkresu webových stránek. Dílo lze užívat pouze na url komerčních webových stránek uvedených v objednávce. Licence je poskytnuta na 1 rok ode dne udělení licence. Dílo lze užívat na území států tvořící EU.
7111AB Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou podkresu webových stránek. Dílo lze užívat pouze na url nekomerčních webových stránek uvedených v objednávce. Licence je poskytnuta na 1 měsíc ode dne udělení licence. Dílo lze užívat pouze na území jednoho státu, není-li specifikován v objednávce, pak na území ČR.
7112AB Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou podkresu webových stránek. Dílo lze užívat pouze na url nekomerčních webových stránek uvedených v objednávce. Licence je poskytnuta na 1 rok ode dne udělení licence. Dílo lze užívat pouze na území jednoho státu, není-li specifikován v objednávce, pak na území ČR.
7211AB Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou podkresu webových stránek. Dílo lze užívat pouze na url nekomerčních webových stránek uvedených v objednávce. Licence je poskytnuta na 1 měsíc ode dne udělení licence. Dílo lze užívat na území států tvořící EU.
7212AB Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou podkresu webových stránek. Dílo lze užívat pouze na url nekomerčních webových stránek uvedených v objednávce. Licence je poskytnuta na 1 rok ode dne udělení licence. Dílo lze užívat na území států tvořící EU.
7111AC Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou podkresu webových stránek. Dílo lze užívat pouze na url osobních webových stránek uvedených v objednávce. Licence je poskytnuta na 1 měsíc ode dne udělení licence. Dílo lze užívat pouze na území jednoho státu, není-li specifikován v objednávce, pak na území ČR.
7112AC Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou podkresu webových stránek. Dílo lze užívat pouze na url osobních webových stránek uvedených v objednávce. Licence je poskytnuta na 1 rok ode dne udělení licence. Dílo lze užívat pouze na území jednoho státu, není-li specifikován v objednávce, pak na území ČR.
7211AC Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou podkresu webových stránek. Dílo lze užívat pouze na url osobních webových stránek uvedených v objednávce. Licence je poskytnuta na 1 měsíc ode dne udělení licence. Dílo lze užívat na území států tvořící EU.
7212AC Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou podkresu webových stránek. Dílo lze užívat pouze na url osobních webových stránek uvedených v objednávce. Licence je poskytnuta na 1 rok ode dne udělení licence. Dílo lze užívat na území států tvořící EU.
7111AD Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou podkresu webových stránek. Dílo lze užívat pouze na url webových stránek funclubu uvedených v objednávce. Licence je poskytnuta na 1 měsíc ode dne udělení licence. Dílo lze užívat pouze na území jednoho státu, není-li specifikován v objednávce, pak na území ČR.
7112AD Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou podkresu webových stránek. Dílo lze užívat pouze na url webových stránek funclubu uvedených v objednávce. Licence je poskytnuta na 1 rok ode dne udělení licence. Dílo lze užívat pouze na území jednoho státu, není-li specifikován v objednávce, pak na území ČR.
7211AD Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou podkresu webových stránek. Dílo lze užívat pouze na url webových stránek funclubu uvedených v objednávce. Licence je poskytnuta na 1 měsíc ode dne udělení licence. Dílo lze užívat na území států tvořící EU.
7212AD Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou podkresu webových stránek. Dílo lze užívat pouze na url webových stránek funclubu uvedených v objednávce. Licence je poskytnuta na 1 rok ode dne udělení licence. Dílo lze užívat na území států tvořící EU.
7111AE Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou podkresu webových stránek. Dílo lze užívat pouze na url webových stránek hudebního vydavatelství uvedených v objednávce. Licence je poskytnuta na 1 měsíc ode dne udělení licence. Dílo lze užívat pouze na území jednoho státu, není-li specifikován v objednávce, pak na území ČR.
7112AE Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou podkresu webových stránek. Dílo lze užívat pouze na url webových stránek hudebního vydavatelství uvedených v objednávce. Licence je poskytnuta na 1 rok ode dne udělení licence. Dílo lze užívat pouze na území jednoho státu, není-li specifikován v objednávce, pak na území ČR.
7211AE Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou podkresu webových stránek. Dílo lze užívat pouze na url webových stránek hudebního vydavatelství uvedených v objednávce. Licence je poskytnuta na 1 měsíc ode dne udělení licence. Dílo lze užívat na území států tvořící EU.
7212AE Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou podkresu webových stránek. Dílo lze užívat pouze na url webových stránek hudebního vydavatelství uvedených v objednávce. Licence je poskytnuta na 1 rok ode dne udělení licence. Dílo lze užívat na území států tvořící EU.
7111AF Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou podkresu webových stránek. Dílo lze užívat pouze na url webových stránek hudebního časopisu nebo e-zinu uvedených v objednávce. Licence je poskytnuta na 1 měsíc ode dne udělení licence. Dílo lze užívat pouze na území jednoho státu, není-li specifikován v objednávce, pak na území ČR.
7112AF Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou podkresu webových stránek. Dílo lze užívat pouze na url webových stránek hudebního časopisu nebo e-zinu uvedených v objednávce. Licence je poskytnuta na 1 rok ode dne udělení licence. Dílo lze užívat pouze na území jednoho státu, není-li specifikován v objednávce, pak na území ČR.
7211AF Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou podkresu webových stránek. Dílo lze užívat pouze na url webových stránek hudebního časopisu nebo e-zinu uvedených v objednávce. Licence je poskytnuta na 1 měsíc ode dne udělení licence. Dílo lze užívat na území států tvořící EU.
7212AF Licence k umístnění díla na síť internet a ke sdělování díla veřejnosti formou podkresu webových stránek. Dílo lze užívat pouze na url webových stránek hudebního časopisu nebo e-zinu uvedených v objednávce. Licence je poskytnuta na 1 rok ode dne udělení licence. Dílo lze užívat na území států tvořící EU.
8111AA Licence k pořízení notového a textového záznamu díla, a k rozmnožování a rozšiřování tohoto záznamu za komerčním účelem. Licence je omezena pouze na 1 záznam (rozmnoženinu). Licence se vztahuje pouze na vydání, sborník nebo jiný materiál, který je uvedený v objednávce.
8112AA Licence k pořízení notového a textového záznamu díla, a k rozmnožování a rozšiřování tohoto záznamu za komerčním účelem. Licence je omezena pouze na 100 záznamů (rozmnoženin). Licence se vztahuje pouze na vydání, sborník nebo jiný materiál, který je uvedený v objednávce.
8113AA Licence k pořízení notového a textového záznamu díla, a k rozmnožování a rozšiřování tohoto záznamu za komerčním účelem. Licence je omezena pouze na 1000 záznamů (rozmnoženin). Licence se vztahuje pouze na vydání, sborník nebo jiný materiál, který je uvedený v objednávce.
8211AA
8311AA Licence k pořízení notového a textového záznamu díla, a k rozmnožování a rozšiřování tohoto záznamu za jiným než komerčním účelem. Licence je omezena pouze na 100 záznamů (rozmnoženin). Licence se vztahuje pouze na vydání, sborník nebo jiný materiál, který je uvedený v objednávce.
8111AB Licence k pořízení zvukového záznamu díla, a k rozmnožování a rozšiřování tohoto záznamu za komerčním účelem. Licence je omezena pouze na 1 záznam (rozmnoženinu). Licence se vztahuje pouze na vydání, sborník nebo jiný materiál, který je uvedený v objednávce.
8112AB Licence k pořízení zvukového záznamu díla, a k rozmnožování a rozšiřování tohoto záznamu za komerčním účelem. Licence je omezena pouze na 100 záznamů (rozmnoženin). Licence se vztahuje pouze na vydání, sborník nebo jiný materiál, který je uvedený v objednávce.
8113AB Licence k pořízení zvukového záznamu díla, a k rozmnožování a rozšiřování tohoto záznamu za komerčním účelem. Licence je omezena pouze na 1000 záznamů (rozmnoženin). Licence se vztahuje pouze na vydání, sborník nebo jiný materiál, který je uvedený v objednávce.
8211AB
8311AB Licence k pořízení zvukového záznamu díla, a k rozmnožování a rozšiřování tohoto záznamu za jiným než komerčním účelem. Licence je omezena pouze na 100 záznamů (rozmnoženin). Licence se vztahuje pouze na vydání, sborník nebo jiný materiál, který je uvedený v objednávce.
8111AC Licence k pořízení zvukovo - obrazového záznamu díla, a k rozmnožování a rozšiřování tohoto záznamu za komerčním účelem. Licence je omezena pouze na 1 záznam (rozmnoženinu). Licence se vztahuje pouze na vydání, sborník nebo jiný materiál, který je uvedený v objednávce.
8112AC Licence k pořízení zvukovo - obrazového záznamu díla, a k rozmnožování a rozšiřování tohoto záznamu za komerčním účelem. Licence je omezena pouze na 100 záznamů (rozmnoženin). Licence se vztahuje pouze na vydání, sborník nebo jiný materiál, který je uvedený v objednávce.
8113AC Licence k pořízení zvukovo - obrazového záznamu díla, a k rozmnožování a rozšiřování tohoto záznamu za komerčním účelem. Licence je omezena pouze na 1000 záznamů (rozmnoženin). Licence se vztahuje pouze na vydání, sborník nebo jiný materiál, který je uvedený v objednávce.
8211AC
8311AC Licence k pořízení zvukovo - obrazového záznamu díla, a k rozmnožování a rozšiřování tohoto záznamu za jiným než komerčním účelem. Licence je omezena pouze na 100 záznamů (rozmnoženin). Licence se vztahuje pouze na vydání, sborník nebo jiný materiál, který je uvedený v objednávce.
9111AA Licence k regionálnímu rozhlasovému vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů. Dílo lze užívat pouze v zábavném pořadu v programu (na stanici) uvedené v objednávce (vyúčtování). Licence je omezena rozsahem pouze 1 vysílání. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
9112AA Licence k celostátnímu rozhlasovému vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů. Dílo lze užívat pouze v zábavném pořadu v programu (na stanici) uvedené v objednávce (vyúčtování). Licence je omezena rozsahem pouze 1 vysílání. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
9113AA Licence k rozhlasovému vysílání šířeném po kabelu. Dílo lze užívat pouze v zábavném pořadu na kabelové stanici uvedené v objednávce (vyúčtování). Licence je omezena rozsahem pouze 1 vysílání. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
9114AA Licence k rozhlasovému vysílání šířeném pomocí družice. Dílo lze užívat pouze v zábavném pořadu na stanici uvedené v objednávce (vyúčtování). Licence je omezena rozsahem pouze 1 vysílání. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
9111AB Licence k regionálnímu rozhlasovému vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů. Dílo lze užívat pouze v reklamě na stanici uvedené v objednávce (vyúčtování). Licence je omezena rozsahem pouze 1 vysílání. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
9112AB Licence k celostátnímu rozhlasovému vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů. Dílo lze užívat pouze v reklamě na stanici uvedené v objednávce (vyúčtování). Licence je omezena rozsahem pouze 1 vysílání. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
9113AB Licence k rozhlasovému vysílání šířeném po kabelu. Dílo lze užívat pouze v reklamě na kabelové stanici uvedené v objednávce (vyúčtování). Licence je omezena rozsahem pouze 1 vysílání. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
9114AB Licence k rozhlasovému vysílání šířeném pomocí družice. Dílo lze užívat pouze v reklamě na stanici uvedené v objednávce (vyúčtování). Licence je omezena rozsahem pouze 1 vysílání. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
9111AC Licence k regionálnímu rozhlasovému vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů. Dílo lze užívat pouze ve vzdělávacím pořadu v programu (na stanici) uvedené v objednávce (vyúčtování). Licence je omezena rozsahem pouze 1 vysílání. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
9112AC Licence k celostátnímu rozhlasovému vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů. Dílo lze užívat pouze ve vzdělávacím pořadu v programu (na stanici) uvedené v objednávce (vyúčtování). Licence je omezena rozsahem pouze 1 vysílání. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
9113AC Licence k rozhlasovému vysílání šířeném po kabelu. Dílo lze užívat pouze ve vzdělávacím pořadu na kabelové stanici uvedené v objednávce (vyúčtování). Licence je omezena rozsahem pouze 1 vysílání. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
9114AC Licence k rozhlasovému vysílání šířeném pomocí družice. Dílo lze užívat pouze ve vzdělávacím pořadu na stanici uvedené v objednávce (vyúčtování). Licence je omezena rozsahem pouze 1 vysílání. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
9111AD Licence k regionálnímu rozhlasovému vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů. Dílo lze užívat pouze v pořadu na podporu dobročinné akce v programu (na stanici) uvedené v objednávce (vyúčtování). Licence je omezena rozsahem pouze 1 vysílání. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
9112AD Licence k celostátnímu rozhlasovému vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů. Dílo lze užívat pouze v pořadu na podporu dobročinné akce v programu (na stanici) uvedené v objednávce (vyúčtování). Licence je omezena rozsahem pouze 1 vysílání. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
9113AD Licence k rozhlasovému vysílání šířeném po kabelu. Dílo lze užívat pouze v pořadu na podporu dobročinné akce na kabelové stanici uvedené v objednávce (vyúčtování). Licence je omezena rozsahem pouze 1 vysílání. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
9114AD Licence k rozhlasovému vysílání šířeném pomocí družice. Dílo lze užívat pouze v pořadu na podporu dobročinné akce na stanici uvedené v objednávce (vyúčtování). Licence je omezena rozsahem pouze 1 vysílání. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
9111AE Licence k regionálnímu televiznímu vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů. Dílo lze užívat pouze v zábavném pořadu v programu (na stanici) uvedené v objednávce (vyúčtování). Licence je omezena rozsahem pouze 1 vysílání. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
9112AE Licence k celostátnímu televiznímu vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů. Dílo lze užívat pouze v zábavném pořadu v programu (na stanici) uvedené v objednávce (vyúčtování). Licence je omezena rozsahem pouze 1 vysílání. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
9113AE Licence k televiznímu vysílání šířeném po kabelu. Dílo lze užívat pouze v zábavném pořadu na kabelové stanici uvedené v objednávce (vyúčtování). Licence je omezena rozsahem pouze 1 vysílání. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
9114AE Licence k televiznímu vysílání šířeném pomocí družice. Dílo lze užívat pouze v zábavném pořadu na stanici uvedené v objednávce (vyúčtování). Licence je omezena rozsahem pouze 1 vysílání. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
9111AF Licence k regionálnímu televiznímu vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů. Dílo lze užívat pouze v reklamě na stanici uvedené v objednávce (vyúčtování). Licence je omezena rozsahem pouze 1 vysílání. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
9112AF Licence k celostátnímu televiznímu vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů. Dílo lze užívat pouze v reklamě na stanici uvedené v objednávce (vyúčtování). Licence je omezena rozsahem pouze 1 vysílání. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
9113AF Licence k televiznímu vysílání šířeném po kabelu. Dílo lze užívat pouze v reklamě na kabelové stanici uvedené v objednávce (vyúčtování). Licence je omezena rozsahem pouze 1 vysílání. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
9114AF Licence k televiznímu vysílání šířeném pomocí družice. Dílo lze užívat pouze v reklamě na stanici uvedené v objednávce (vyúčtování). Licence je omezena rozsahem pouze 1 vysílání. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
9111AG Licence k regionálnímu televiznímu vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů. Dílo lze užívat pouze ve vzdělávacím pořadu v programu (na stanici) uvedené v objednávce (vyúčtování). Licence je omezena rozsahem pouze 1 vysílání. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
9112AG Licence k celostátnímu televiznímu vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů. Dílo lze užívat pouze ve vzdělávacím pořadu v programu (na stanici) uvedené v objednávce (vyúčtování). Licence je omezena rozsahem pouze 1 vysílání. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
9113AG Licence k televiznímu vysílání šířeném po kabelu. Dílo lze užívat pouze ve vzdělávacím pořadu na kabelové stanici uvedené v objednávce (vyúčtování). Licence je omezena rozsahem pouze 1 vysílání. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
9114AG Licence k televiznímu vysílání šířeném pomocí družice. Dílo lze užívat pouze ve vzdělávacím pořadu na stanici uvedené v objednávce (vyúčtování). Licence je omezena rozsahem pouze 1 vysílání. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
9111AH Licence k regionálnímu televiznímu vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů. Dílo lze užívat pouze v pořadu na podporu dobročinné akce v programu (na stanici) uvedené v objednávce (vyúčtování). Licence je omezena rozsahem pouze 1 vysílání. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
9112AH Licence k celostátnímu televiznímu vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů. Dílo lze užívat pouze v pořadu na podporu dobročinné akce v programu (na stanici) uvedené v objednávce (vyúčtování). Licence je omezena rozsahem pouze 1 vysílání. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
9113AH Licence k televiznímu vysílání šířeném po kabelu. Dílo lze užívat pouze v pořadu na podporu dobročinné akce na kabelové stanici uvedené v objednávce (vyúčtování). Licence je omezena rozsahem pouze 1 vysílání. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
9114AH Licence k televiznímu vysílání šířeném pomocí družice. Dílo lze užívat pouze v pořadu na podporu dobročinné akce na stanici uvedené v objednávce (vyúčtování). Licence je omezena rozsahem pouze 1 vysílání. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.
A111AA Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (činohry). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 50 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 5 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A112AA Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (činohry). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 50 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 50 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A113AA Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (činohry). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 50 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 500 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A121AA Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (činohry). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 500 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 5 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A122AA Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (činohry). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 500 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 50 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A123AA Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (činohry). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 500 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 500 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A131AA Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (činohry). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno v prostorách a na místech s neomezeným počtem diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 5 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A132AA Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (činohry). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno v prostorách a na místech s neomezeným počtem diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 50 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A133AA Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (činohry). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno v prostorách a na místech s neomezeným počtem diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 500 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A111AB Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (loutkového divadla). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 50 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 5 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A112AB Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (loutkového divadla). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 50 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 50 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A113AB Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (loutkového divadla). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 50 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 500 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A121AB Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (loutkového divadla). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 500 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 5 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A122AB Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (loutkového divadla). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 500 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 50 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A123AB Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (loutkového divadla). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 500 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 500 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A131AB Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (loutkového divadla). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno v prostorách a na místech s neomezeným počtem diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 5 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A132AB Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (loutkového divadla). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno v prostorách a na místech s neomezeným počtem diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 50 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A133AB Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (loutkového divadla). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno v prostorách a na místech s neomezeným počtem diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 500 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A111AC Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (opery). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 50 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 5 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A112AC Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (opery). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 50 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 50 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A113AC Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (opery). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 50 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 500 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A121AC Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (opery). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 500 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 5 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A122AC Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (opery). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 500 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 50 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A123AC Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (opery). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 500 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 500 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A131AC Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (opery). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno v prostorách a na místech s neomezeným počtem diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 5 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A132AC Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (opery). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno v prostorách a na místech s neomezeným počtem diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 50 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A133AC Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (opery). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno v prostorách a na místech s neomezeným počtem diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 500 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A111AD Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (operety, muzikálu). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 50 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 5 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A112AD Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (operety, muzikálu). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 50 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 50 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A113AD Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (operety, muzikálu). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 50 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 500 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A121AD Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (operety, muzikálu). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 500 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 5 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A122AD Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (operety, muzikálu). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 500 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 50 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A123AD Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (operety, muzikálu). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 500 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 500 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A131AD Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (operety, muzikálu). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno v prostorách a na místech s neomezeným počtem diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 5 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A132AD Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (operety, muzikálu). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno v prostorách a na místech s neomezeným počtem diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 50 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A133AD Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (operety, muzikálu). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno v prostorách a na místech s neomezeným počtem diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 500 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A111AE Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (pantomimy). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 50 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 5 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A112AE Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (pantomimy). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 50 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 50 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A113AE Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (pantomimy). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 50 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 500 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A121AE Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (pantomimy). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 500 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 5 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A122AE Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (pantomimy). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 500 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 50 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A123AE Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (pantomimy). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 500 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 500 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A131AE Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (pantomimy). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno v prostorách a na místech s neomezeným počtem diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 5 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A132AE Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (pantomimy). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno v prostorách a na místech s neomezeným počtem diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 50 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A133AE Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (pantomimy). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno v prostorách a na místech s neomezeným počtem diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 500 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A111AF Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (baletu). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 50 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 5 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A112AF Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (baletu). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 50 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 50 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A113AF Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (baletu). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 50 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 500 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A121AF Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (baletu). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 500 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 5 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A122AF Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (baletu). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 500 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 50 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A123AF Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (baletu). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 500 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 500 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A131AF Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (baletu). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno v prostorách a na místech s neomezeným počtem diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 5 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A132AF Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (baletu). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno v prostorách a na místech s neomezeným počtem diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 50 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A133AF Licence pro profesionální divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (baletu). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno v prostorách a na místech s neomezeným počtem diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 500 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A111AG Licence pro amatérská divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 50 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 5 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A112AG Licence pro amatérská divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 50 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 50 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A113AG Licence pro amatérská divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 50 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 500 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A121AG Licence pro amatérská divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 500 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 5 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A122AG Licence pro amatérská divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 500 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 50 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A123AG Licence pro amatérská divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 500 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 500 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A131AG Licence pro amatérská divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno v prostorách a na místech s neomezeným počtem diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 5 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A132AG Licence pro amatérská divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno v prostorách a na místech s neomezeným počtem diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 50 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A133AG Licence pro amatérská divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno v prostorách a na místech s neomezeným počtem diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 500 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A111AH Licence pro školní divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 50 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 5 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A112AH Licence pro školní divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 50 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 50 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A113AH Licence pro školní divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 50 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 500 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A121AH Licence pro školní divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 500 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 5 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A122AH Licence pro školní divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 500 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 50 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A123AH Licence pro školní divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno pouze v prostorách a na místech, kde ho bude vnímat méně než 500 diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 500 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A131AH Licence pro školní divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno v prostorách a na místech s neomezeným počtem diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 5 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A132AH Licence pro školní divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno v prostorách a na místech s neomezeným počtem diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 50 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
A133AH Licence pro školní divadla (soubory) k užití díla jako složky dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu). Licence se vztahuje k užití díla v dramatickém díle, které je uvedeno v objednávce. Licence zahrnuje též právo na zpracování díla. Omezení licence: Dramatické dílo může být provozováno v prostorách a na místech s neomezeným počtem diváků. Počet repríz dramatického díla je omezen na 500 repríz. Licence je omezena dobou 5 let (počítáno ode dne udělení licence).
B111AA Licence k zaznamenání díla na notový a textový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást záznamu dramatického díla (činohry) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena na 1 rozmnoženínu.
B112AA Licence k zaznamenání díla na notový a textový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást záznamu dramatického díla (činohry) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B113AA Licence k zaznamenání díla na notový a textový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást záznamu dramatického díla (činohry) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1000 rozmnoženin.
B121AA Licence k zaznamenání díla na zvukový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukového záznamu dramatického díla (činohry) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1 rozmnoženiny.
B122AA Licence k zaznamenání díla na zvukový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukového záznamu dramatického díla (činohry) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B123AA Licence k zaznamenání díla na zvukový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukového záznamu dramatického díla (činohry) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1000 rozmnoženin.
B131AA Licence k zaznamenání díla na zvukově obrazový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukově obrazového záznamu dramatického díla (činohry) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1 rozmnoženiny.
B132AA Licence k zaznamenání díla na zvukově obrazový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukově obrazového záznamu dramatického díla (činohry) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B133AA Licence k zaznamenání díla na zvukově obrazový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukově obrazového záznamu dramatického díla (činohry) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1000 rozmnoženin.
B201AA Licence k zaznamenání díla na notový a textový záznam pořízený za jiným než komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást záznamu dramatického díla (činohry) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B202AA Licence k zaznamenání díla na zvukový záznam pořízený za jiným než obchodním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukového záznamu dramatického díla (činohry) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B203AA Licence k zaznamenání díla na zvukově obrazový záznam pořízený za jiným než obchodním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukově obrazového záznamu dramatického díla (činohry) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B301AA Licence k zaznamenání díla na notový a textový záznam pořízený za studijním a vzdělávacím účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást záznamu dramatického díla (činohry) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B302AA Licence k zaznamenání díla na zvukový záznam pořízený za studijním a vzdělávacím účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukového záznamu dramatického díla (činohry) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B303AA Licence k zaznamenání díla na zvukově obrazový záznam pořízený za studijním a vzdělávacím účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukově obrazového záznamu dramatického díla (činohry) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B111AB Licence k zaznamenání díla na notový a textový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást záznamu dramatického díla (loutkového divadla) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena na 1 rozmnoženínu.
B112AB Licence k zaznamenání díla na notový a textový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást záznamu dramatického díla (loutkového divadla) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B113AB Licence k zaznamenání díla na notový a textový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást záznamu dramatického díla (loutkového divadla) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1000 rozmnoženin.
B121AB Licence k zaznamenání díla na zvukový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukového záznamu dramatického díla (loutkového divadla) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1 rozmnoženiny.
B122AB Licence k zaznamenání díla na zvukový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukového záznamu dramatického díla (loutkového divadla) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B123AB Licence k zaznamenání díla na zvukový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukového záznamu dramatického díla (loutkového divadla) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1000 rozmnoženin.
B131AB Licence k zaznamenání díla na zvukově obrazový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukově obrazového záznamu dramatického díla (loutkového divadla) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1 rozmnoženiny.
B132AB Licence k zaznamenání díla na zvukově obrazový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukově obrazového záznamu dramatického díla (loutkového divadla) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B133AB Licence k zaznamenání díla na zvukově obrazový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukově obrazového záznamu dramatického díla (loutkového divadla) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1000 rozmnoženin.
B201AB Licence k zaznamenání díla na notový a textový záznam pořízený za jiným než komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást záznamu dramatického díla (loutkového divadla) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B202AB Licence k zaznamenání díla na zvukový záznam pořízený za jiným než obchodním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukového záznamu dramatického díla (loutkového divadla) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B203AB Licence k zaznamenání díla na zvukově obrazový záznam pořízený za jiným než obchodním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukově obrazového záznamu dramatického díla (loutkového divadla) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B301AB Licence k zaznamenání díla na notový a textový záznam pořízený za studijním a vzdělávacím účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást záznamu dramatického díla (loutkového divadla) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B302AB Licence k zaznamenání díla na zvukový záznam pořízený za studijním a vzdělávacím účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukového záznamu dramatického díla (loutkového divadla) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B303AB Licence k zaznamenání díla na zvukově obrazový záznam pořízený za studijním a vzdělávacím účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukově obrazového záznamu dramatického díla (loutkového divadla) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B111AC Licence k zaznamenání díla na notový a textový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást záznamu dramatického díla (opery) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena na 1 rozmnoženínu.
B112AC Licence k zaznamenání díla na notový a textový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást záznamu dramatického díla (opery) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B113AC Licence k zaznamenání díla na notový a textový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást záznamu dramatického díla (opery) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1000 rozmnoženin.
B121AC Licence k zaznamenání díla na zvukový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukového záznamu dramatického díla (opery) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1 rozmnoženiny.
B122AC Licence k zaznamenání díla na zvukový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukového záznamu dramatického díla (opery) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B123AC Licence k zaznamenání díla na zvukový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukového záznamu dramatického díla (opery) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1000 rozmnoženin.
B131AC Licence k zaznamenání díla na zvukově obrazový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukově obrazového záznamu dramatického díla (opery) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1 rozmnoženiny.
B132AC Licence k zaznamenání díla na zvukově obrazový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukově obrazového záznamu dramatického díla (opery) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B133AC Licence k zaznamenání díla na zvukově obrazový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukově obrazového záznamu dramatického díla (opery) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1000 rozmnoženin.
B201AC Licence k zaznamenání díla na notový a textový záznam pořízený za jiným než komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást záznamu dramatického díla (opery) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B202AC Licence k zaznamenání díla na zvukový záznam pořízený za jiným než obchodním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukového záznamu dramatického díla (opery) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B203AC Licence k zaznamenání díla na zvukově obrazový záznam pořízený za jiným než obchodním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukově obrazového záznamu dramatického díla (opery) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B301AC Licence k zaznamenání díla na notový a textový záznam pořízený za studijním a vzdělávacím účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást záznamu dramatického díla (opery) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B302AC Licence k zaznamenání díla na zvukový záznam pořízený za studijním a vzdělávacím účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukového záznamu dramatického díla (opery) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B303AC Licence k zaznamenání díla na zvukově obrazový záznam pořízený za studijním a vzdělávacím účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukově obrazového záznamu dramatického díla (opery) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B111AD Licence k zaznamenání díla na notový a textový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást záznamu dramatického díla (operety, muzikálu) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena na 1 rozmnoženínu.
B112AD Licence k zaznamenání díla na notový a textový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást záznamu dramatického díla (operety, muzikálu) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B113AD Licence k zaznamenání díla na notový a textový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást záznamu dramatického díla (operety, muzikálu) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1000 rozmnoženin.
B121AD Licence k zaznamenání díla na zvukový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukového záznamu dramatického díla (operety, muzikálu) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1 rozmnoženiny.
B122AD Licence k zaznamenání díla na zvukový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukového záznamu dramatického díla (operety, muzikálu) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B123AD Licence k zaznamenání díla na zvukový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukového záznamu dramatického díla (operety, muzikálu) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1000 rozmnoženin.
B131AD Licence k zaznamenání díla na zvukově obrazový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukově obrazového záznamu dramatického díla (operety, muzikálu) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1 rozmnoženiny.
B132AD Licence k zaznamenání díla na zvukově obrazový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukově obrazového záznamu dramatického díla (operety, muzikálu) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B133AD Licence k zaznamenání díla na zvukově obrazový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukově obrazového záznamu dramatického díla (operety, muzikálu) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1000 rozmnoženin.
B201AD Licence k zaznamenání díla na notový a textový záznam pořízený za jiným než komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást záznamu dramatického díla (operety, muzikálu) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B202AD Licence k zaznamenání díla na zvukový záznam pořízený za jiným než obchodním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukového záznamu dramatického díla (operety, muzikálu) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B203AD Licence k zaznamenání díla na zvukově obrazový záznam pořízený za jiným než obchodním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukově obrazového záznamu dramatického díla (operety, muzikálu) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B301AD Licence k zaznamenání díla na notový a textový záznam pořízený za studijním a vzdělávacím účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást záznamu dramatického díla (operety, muzikálu) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B302AD Licence k zaznamenání díla na zvukový záznam pořízený za studijním a vzdělávacím účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukového záznamu dramatického díla (operety, muzikálu) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B303AD Licence k zaznamenání díla na zvukově obrazový záznam pořízený za studijním a vzdělávacím účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukově obrazového záznamu dramatického díla (operety, muzikálu) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B111AE Licence k zaznamenání díla na notový a textový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást záznamu dramatického díla (pantomimy) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena na 1 rozmnoženínu.
B112AE Licence k zaznamenání díla na notový a textový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást záznamu dramatického díla (pantomimy) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B113AE Licence k zaznamenání díla na notový a textový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást záznamu dramatického díla (pantomimy) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1000 rozmnoženin.
B121AE Licence k zaznamenání díla na zvukový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukového záznamu dramatického díla (pantomimy) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1 rozmnoženiny.
B122AE Licence k zaznamenání díla na zvukový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukového záznamu dramatického díla (pantomimy) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B123AE Licence k zaznamenání díla na zvukový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukového záznamu dramatického díla (pantomimy) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1000 rozmnoženin.
B131AE Licence k zaznamenání díla na zvukově obrazový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukově obrazového záznamu dramatického díla (pantomimy) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1 rozmnoženiny.
B132AE Licence k zaznamenání díla na zvukově obrazový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukově obrazového záznamu dramatického díla (pantomimy) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B133AE Licence k zaznamenání díla na zvukově obrazový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukově obrazového záznamu dramatického díla (pantomimy) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1000 rozmnoženin.
B201AE Licence k zaznamenání díla na notový a textový záznam pořízený za jiným než komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást záznamu dramatického díla (pantomimy) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B202AE Licence k zaznamenání díla na zvukový záznam pořízený za jiným než obchodním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukového záznamu dramatického díla (pantomimy) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B203AE Licence k zaznamenání díla na zvukově obrazový záznam pořízený za jiným než obchodním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukově obrazového záznamu dramatického díla (pantomimy) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B301AE Licence k zaznamenání díla na notový a textový záznam pořízený za studijním a vzdělávacím účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást záznamu dramatického díla (pantomimy) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B302AE Licence k zaznamenání díla na zvukový záznam pořízený za studijním a vzdělávacím účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukového záznamu dramatického díla (pantomimy) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B303AE Licence k zaznamenání díla na zvukově obrazový záznam pořízený za studijním a vzdělávacím účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukově obrazového záznamu dramatického díla (pantomimy) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B111AF Licence k zaznamenání díla na notový a textový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást záznamu dramatického díla (baletu) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena na 1 rozmnoženínu.
B112AF Licence k zaznamenání díla na notový a textový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást záznamu dramatického díla (baletu) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B113AF Licence k zaznamenání díla na notový a textový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást záznamu dramatického díla (baletu) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1000 rozmnoženin.
B121AF Licence k zaznamenání díla na zvukový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukového záznamu dramatického díla (baletu) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1 rozmnoženiny.
B122AF Licence k zaznamenání díla na zvukový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukového záznamu dramatického díla (baletu) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B123AF Licence k zaznamenání díla na zvukový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukového záznamu dramatického díla (baletu) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1000 rozmnoženin.
B131AF Licence k zaznamenání díla na zvukově obrazový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukově obrazového záznamu dramatického díla (baletu) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1 rozmnoženiny.
B132AF Licence k zaznamenání díla na zvukově obrazový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukově obrazového záznamu dramatického díla (baletu) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B133AF Licence k zaznamenání díla na zvukově obrazový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukově obrazového záznamu dramatického díla (baletu) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1000 rozmnoženin.
B201AF Licence k zaznamenání díla na notový a textový záznam pořízený za jiným než komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást záznamu dramatického díla (baletu) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B202AF Licence k zaznamenání díla na zvukový záznam pořízený za jiným než obchodním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukového záznamu dramatického díla (baletu) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B203AF Licence k zaznamenání díla na zvukově obrazový záznam pořízený za jiným než obchodním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukově obrazového záznamu dramatického díla (baletu) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B301AF Licence k zaznamenání díla na notový a textový záznam pořízený za studijním a vzdělávacím účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást záznamu dramatického díla (baletu) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B302AF Licence k zaznamenání díla na zvukový záznam pořízený za studijním a vzdělávacím účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukového záznamu dramatického díla (baletu) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B303AF Licence k zaznamenání díla na zvukově obrazový záznam pořízený za studijním a vzdělávacím účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukově obrazového záznamu dramatického díla (baletu) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B111AG Licence k zaznamenání díla na notový a textový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást záznamu dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu) vytvořeného amatérským divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena na 1 rozmnoženínu.
B112AG Licence k zaznamenání díla na notový a textový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást záznamu dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu) vytvořeného amatérským divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B113AG Licence k zaznamenání díla na notový a textový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást záznamu dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu) vytvořeného amatérským divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1000 rozmnoženin.
B121AG Licence k zaznamenání díla na zvukový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukového záznamu dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu) vytvořeného amatérským divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1 rozmnoženiny.
B122AG Licence k zaznamenání díla na zvukový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukového záznamu dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu) vytvořeného amatérským divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B123AG Licence k zaznamenání díla na zvukový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukového záznamu dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu) vytvořeného amatérským divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1000 rozmnoženin.
B131AG Licence k zaznamenání díla na zvukově obrazový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukově obrazového záznamu dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu) vytvořeného amatérským divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1 rozmnoženiny.
B132AG Licence k zaznamenání díla na zvukově obrazový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukově obrazového záznamu dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu) vytvořeného amatérským divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B133AG Licence k zaznamenání díla na zvukově obrazový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukově obrazového záznamu dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu) vytvořeného amatérským divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1000 rozmnoženin.
B201AG Licence k zaznamenání díla na notový a textový záznam pořízený za jiným než komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást záznamu dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu) vytvořeného amatérským divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B202AG Licence k zaznamenání díla na zvukový záznam pořízený za jiným než obchodním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukového záznamu dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu) vytvořeného amatérským divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B203AG Licence k zaznamenání díla na zvukově obrazový záznam pořízený za jiným než obchodním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukově obrazového záznamu dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu) vytvořeného amatérským divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B301AG Licence k zaznamenání díla na notový a textový záznam pořízený za studijním a vzdělávacím účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást záznamu dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu) vytvořeného amatérským divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B302AG Licence k zaznamenání díla na zvukový záznam pořízený za studijním a vzdělávacím účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukového záznamu dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu) vytvořeného amatérským divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B303AG Licence k zaznamenání díla na zvukově obrazový záznam pořízený za studijním a vzdělávacím účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukově obrazového záznamu dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu) vytvořeného amatérským divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B111AH Licence k zaznamenání díla na notový a textový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást záznamu dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu) vytvořeného školním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena na 1 rozmnoženínu.
B112AH Licence k zaznamenání díla na notový a textový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást záznamu dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu) vytvořeného školním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B113AH Licence k zaznamenání díla na notový a textový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást záznamu dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu) vytvořeného školním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1000 rozmnoženin.
B121AH Licence k zaznamenání díla na zvukový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukového záznamu dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu) vytvořeného školním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1 rozmnoženiny.
B122AH Licence k zaznamenání díla na zvukový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukového záznamu dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu) vytvořeného školním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B123AH Licence k zaznamenání díla na zvukový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukového záznamu dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu) vytvořeného školním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1000 rozmnoženin.
B131AH Licence k zaznamenání díla na zvukově obrazový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukově obrazového záznamu dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu) vytvořeného školním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1 rozmnoženiny.
B132AH Licence k zaznamenání díla na zvukově obrazový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukově obrazového záznamu dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu) vytvořeného školním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B133AH Licence k zaznamenání díla na zvukově obrazový záznam pořízený za komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukově obrazového záznamu dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu) vytvořeného školním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1000 rozmnoženin.
B201AH Licence k zaznamenání díla na notový a textový záznam pořízený za jiným než komerčním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást záznamu dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu) vytvořeného školním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B202AH Licence k zaznamenání díla na zvukový záznam pořízený za jiným než obchodním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukového záznamu dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu) vytvořeného školním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B203AH Licence k zaznamenání díla na zvukově obrazový záznam pořízený za jiným než obchodním účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukově obrazového záznamu dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu) vytvořeného školním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B301AH Licence k zaznamenání díla na notový a textový záznam pořízený za studijním a vzdělávacím účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást záznamu dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu) vytvořeného školním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B302AH Licence k zaznamenání díla na zvukový záznam pořízený za studijním a vzdělávacím účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukového záznamu dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu) vytvořeného školním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
B303AH Licence k zaznamenání díla na zvukově obrazový záznam pořízený za studijním a vzdělávacím účelem, k rozmnožování a k rozšiřování tohoto záznamu. Rozmnožovat a rozšiřovat záznam díla je možné pouze jako součást zvukově obrazového záznamu dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu) vytvořeného školním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
C111AA Licence k živému rozhlasovému vysílání díla. Vysílat dílo je možné pouze jako součást dramatického díla (činohry) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence se vztahuje pouze na 1 odvysílání přímého přenosu živě provozovaného dramatického díla. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
C121AA Licence k záznamenání díla na zvukový záznam a k rozhlasovému vysílání díla z tohoto záznamu. Zaznamenat a vysílat dílo je možné pouze jako součást dramatického díla (činohry) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence nezahrnuje právo na rozmnožování a rozšiřování zvukového záznamu. Dílo je možné 5 x odvysílat.
C111AB Licence k živému rozhlasovému vysílání díla. Vysílat dílo je možné pouze jako součást dramatického díla (loutkového divadla) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence se vztahuje pouze na 1 odvysílání přímého přenosu živě provozovaného dramatického díla. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
C121AB Licence k záznamenání díla na zvukový záznam a k rozhlasovému vysílání díla z tohoto záznamu. Zaznamenat a vysílat dílo je možné pouze jako součást dramatického díla (loutkového divadla) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence nezahrnuje právo na rozmnožování a rozšiřování zvukového záznamu. Dílo je možné 5 x odvysílat.
C111AC Licence k živému rozhlasovému vysílání díla. Vysílat dílo je možné pouze jako součást dramatického díla (opery) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence se vztahuje pouze na 1 odvysílání přímého přenosu živě provozovaného dramatického díla. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
C121AC Licence k záznamenání díla na zvukový záznam a k rozhlasovému vysílání díla z tohoto záznamu. Zaznamenat a vysílat dílo je možné pouze jako součást dramatického díla (opery) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence nezahrnuje právo na rozmnožování a rozšiřování zvukového záznamu. Dílo je možné 5 x odvysílat.
C111AD Licence k živému rozhlasovému vysílání díla. Vysílat dílo je možné pouze jako součást dramatického díla (operety, muzikálu) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence se vztahuje pouze na 1 odvysílání přímého přenosu živě provozovaného dramatického díla. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
C121AD Licence k záznamenání díla na zvukový záznam a k rozhlasovému vysílání díla z tohoto záznamu. Zaznamenat a vysílat dílo je možné pouze jako součást dramatického díla (operety, muzikálu) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence nezahrnuje právo na rozmnožování a rozšiřování zvukového záznamu. Dílo je možné 5 x odvysílat.
C111AG Licence k živému rozhlasovému vysílání díla. Vysílat dílo je možné pouze jako součást dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu) vytvořeného amatérským divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence se vztahuje pouze na 1 odvysílání přímého přenosu živě provozovaného dramatického díla. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
C121AG Licence k záznamenání díla na zvukový záznam a k rozhlasovému vysílání díla z tohoto záznamu. Zaznamenat a vysílat dílo je možné pouze jako součást dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu)vytvořeného amatérským divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence nezahrnuje právo na rozmnožování a rozšiřování zvukového záznamu. Dílo je možné 5 x odvysílat.
C111AH Licence k živému rozhlasovému vysílání díla. Vysílat dílo je možné pouze jako součást dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu) vytvořeného školním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence se vztahuje pouze na 1 odvysílání přímého přenosu živě provozovaného dramatického díla. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
C121AH Licence k záznamenání díla na zvukový záznam a k rozhlasovému vysílání díla z tohoto záznamu. Zaznamenat a vysílat dílo je možné pouze jako součást dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu)vytvořeného školním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence nezahrnuje právo na rozmnožování a rozšiřování zvukového záznamu. Dílo je možné 5 x odvysílat.
D111AA Licence k živému televiznímu vysílání díla. Vysílat dílo je možné pouze jako součást dramatického díla (činohry) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence se vztahuje pouze na 1 odvysílání přímého přenosu živě provozovaného dramatického díla. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
D121AA Licence k záznamenání díla na zvukový záznam a k televiznímu vysílání díla z tohoto záznamu. Zaznamenat a vysílat dílo je možné pouze jako součást dramatického díla (činohry) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence nezahrnuje právo na rozmnožování a rozšiřování zvukového záznamu. Dílo je možné 5 x odvysílat.
D111AB Licence k živému televiznímu vysílání díla. Vysílat dílo je možné pouze jako součást dramatického díla (loutkového divadla) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence se vztahuje pouze na 1 odvysílání přímého přenosu živě provozovaného dramatického díla. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
D121AB Licence k záznamenání díla na zvukový záznam a k televiznímu vysílání díla z tohoto záznamu. Zaznamenat a vysílat dílo je možné pouze jako součást dramatického díla (loutkového divadla) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence nezahrnuje právo na rozmnožování a rozšiřování zvukového záznamu. Dílo je možné 5 x odvysílat.
D111AC Licence k živému televiznímu vysílání díla. Vysílat dílo je možné pouze jako součást dramatického díla (opery) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence se vztahuje pouze na 1 odvysílání přímého přenosu živě provozovaného dramatického díla. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
D121AC Licence k záznamenání díla na zvukový záznam a k televiznímu vysílání díla z tohoto záznamu. Zaznamenat a vysílat dílo je možné pouze jako součást dramatického díla (opery) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence nezahrnuje právo na rozmnožování a rozšiřování zvukového záznamu. Dílo je možné 5 x odvysílat.
D111AD Licence k živému televiznímu vysílání díla. Vysílat dílo je možné pouze jako součást dramatického díla (operety, muzikálu) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence se vztahuje pouze na 1 odvysílání přímého přenosu živě provozovaného dramatického díla. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
D121AD Licence k záznamenání díla na zvukový záznam a k televiznímu vysílání díla z tohoto záznamu. Zaznamenat a vysílat dílo je možné pouze jako součást dramatického díla (operety, muzikálu) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence nezahrnuje právo na rozmnožování a rozšiřování zvukového záznamu. Dílo je možné 5 x odvysílat.
D111AE Licence k živému televiznímu vysílání díla. Vysílat dílo je možné pouze jako součást dramatického díla (pantomimy) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence se vztahuje pouze na 1 odvysílání přímého přenosu živě provozovaného dramatického díla. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
D121AE Licence k záznamenání díla na zvukový záznam a k televiznímu vysílání díla z tohoto záznamu. Zaznamenat a vysílat dílo je možné pouze jako součást dramatického díla (pantomimy) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence nezahrnuje právo na rozmnožování a rozšiřování zvukového záznamu. Dílo je možné 5 x odvysílat.
D111AF Licence k živému televiznímu vysílání díla. Vysílat dílo je možné pouze jako součást dramatického díla (baletu) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence se vztahuje pouze na 1 odvysílání přímého přenosu živě provozovaného dramatického díla. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
D121AF Licence k záznamenání díla na zvukový záznam a k televiznímu vysílání díla z tohoto záznamu. Zaznamenat a vysílat dílo je možné pouze jako součást dramatického díla (baletu) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence nezahrnuje právo na rozmnožování a rozšiřování zvukového záznamu. Dílo je možné 5 x odvysílat.
D111AG Licence k živému televiznímu vysílání díla. Vysílat dílo je možné pouze jako součást dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu) vytvořeného amatérským divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence se vztahuje pouze na 1 odvysílání přímého přenosu živě provozovaného dramatického díla. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
D121AG Licence k záznamenání díla na zvukový záznam a k televiznímu vysílání díla z tohoto záznamu. Zaznamenat a vysílat dílo je možné pouze jako součást dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu)vytvořeného amatérským divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence nezahrnuje právo na rozmnožování a rozšiřování zvukového záznamu. Dílo je možné 5 x odvysílat.
D111AH Licence k živému televiznímu vysílání díla. Vysílat dílo je možné pouze jako součást dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu) vytvořeného školním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence se vztahuje pouze na 1 odvysílání přímého přenosu živě provozovaného dramatického díla. Licence je omezena dobou 1 roku (počítáno ode dne udělení licence).
D121AH Licence k záznamenání díla na zvukový záznam a k televiznímu vysílání díla z tohoto záznamu. Zaznamenat a vysílat dílo je možné pouze jako součást dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu)vytvořeného školním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence nezahrnuje právo na rozmnožování a rozšiřování zvukového záznamu. Dílo je možné 5 x odvysílat.
E111AA Licence k záznamenání díla na zvukový nebo zvukově obrazový záznam a k provozování díla z tohoto záznamu. Zaznamenat a provozovat dílo ze záznamu je možné pouze jako součást dramatického díla (činohry) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence nezahrnuje právo na rozmnožování a rozšiřování záznamu.
E121AA Licence k záznamenání díla na zvukový nebo zvukově obrazový záznam a ke sdělování díla veřejnosti formou streamu. Zaznamenat a sdělovat dílo veřejnosti je možné pouze jako součást dramatického díla (činohry) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence nezahrnuje právo na rozmnožování a rozšiřování záznamu.
E131AA Licence k záznamenání díla na zvukový nebo zvukově obrazový záznam a ke sdělování díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Zaznamenat a sdělovat dílo veřejnosti je možné pouze jako součást dramatického díla (činohry) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence nezahrnuje právo na rozmnožování a rozšiřování záznamu.
E141AA Licence k záznamenání díla na zvukový nebo zvukově obrazový záznam a k dalšímu užití díla z tohoto záznamu, včetně rozhlasového a televizního vysílání, provozování ze záznamu, sdělování díla veřejnosti umístěním na internet. Zaznamenat a užívat dílo ze záznamu je možné pouze jako součást dramatického díla (činohry) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Užívat dílo ze záznamu lze všemi způsoby s výjimkou rozmnožování a rozšiřování tohoto záznamu.
E111AB Licence k záznamenání díla na zvukový nebo zvukově obrazový záznam a k provozování díla z tohoto záznamu. Zaznamenat a provozovat dílo ze záznamu je možné pouze jako součást dramatického díla (loutkového divadla) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence nezahrnuje právo na rozmnožování a rozšiřování záznamu.
E121AB Licence k záznamenání díla na zvukový nebo zvukově obrazový záznam a ke sdělování díla veřejnosti formou streamu. Zaznamenat a sdělovat dílo veřejnosti je možné pouze jako součást dramatického díla (loutkového divadla) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence nezahrnuje právo na rozmnožování a rozšiřování záznamu.
E131AB Licence k záznamenání díla na zvukový nebo zvukově obrazový záznam a ke sdělování díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Zaznamenat a sdělovat dílo veřejnosti je možné pouze jako součást dramatického díla (loutkového divadla) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence nezahrnuje právo na rozmnožování a rozšiřování záznamu.
E141AB Licence k záznamenání díla na zvukový nebo zvukově obrazový záznam a k dalšímu užití díla z tohoto záznamu, včetně rozhlasového a televizního vysílání, provozování ze záznamu, sdělování díla veřejnosti umístěním na internet. Zaznamenat a užívat dílo ze záznamu je možné pouze jako součást dramatického díla (loutkového divadla) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Užívat dílo ze záznamu lze všemi způsoby s výjimkou rozmnožování a rozšiřování tohoto záznamu.
E111AC Licence k záznamenání díla na zvukový nebo zvukově obrazový záznam a k provozování díla z tohoto záznamu. Zaznamenat a provozovat dílo ze záznamu je možné pouze jako součást dramatického díla (opery) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence nezahrnuje právo na rozmnožování a rozšiřování záznamu.
E121AC Licence k záznamenání díla na zvukový nebo zvukově obrazový záznam a ke sdělování díla veřejnosti formou streamu. Zaznamenat a sdělovat dílo veřejnosti je možné pouze jako součást dramatického díla (opery) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence nezahrnuje právo na rozmnožování a rozšiřování záznamu.
E131AC Licence k záznamenání díla na zvukový nebo zvukově obrazový záznam a ke sdělování díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Zaznamenat a sdělovat dílo veřejnosti je možné pouze jako součást dramatického díla (opery) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence nezahrnuje právo na rozmnožování a rozšiřování záznamu.
E141AC Licence k záznamenání díla na zvukový nebo zvukově obrazový záznam a k dalšímu užití díla z tohoto záznamu, včetně rozhlasového a televizního vysílání, provozování ze záznamu, sdělování díla veřejnosti umístěním na internet. Zaznamenat a užívat dílo ze záznamu je možné pouze jako součást dramatického díla (opery) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Užívat dílo ze záznamu lze všemi způsoby s výjimkou rozmnožování a rozšiřování tohoto záznamu.
E111AD Licence k záznamenání díla na zvukový nebo zvukově obrazový záznam a k provozování díla z tohoto záznamu. Zaznamenat a provozovat dílo ze záznamu je možné pouze jako součást dramatického díla (operety, muzikálu) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence nezahrnuje právo na rozmnožování a rozšiřování záznamu.
E121AD Licence k záznamenání díla na zvukový nebo zvukově obrazový záznam a ke sdělování díla veřejnosti formou streamu. Zaznamenat a sdělovat dílo veřejnosti je možné pouze jako součást dramatického díla (operety, muzikálu) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence nezahrnuje právo na rozmnožování a rozšiřování záznamu.
E131AD Licence k záznamenání díla na zvukový nebo zvukově obrazový záznam a ke sdělování díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Zaznamenat a sdělovat dílo veřejnosti je možné pouze jako součást dramatického díla (operety, muzikálu) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence nezahrnuje právo na rozmnožování a rozšiřování záznamu.
E141AD Licence k záznamenání díla na zvukový nebo zvukově obrazový záznam a k dalšímu užití díla z tohoto záznamu, včetně rozhlasového a televizního vysílání, provozování ze záznamu, sdělování díla veřejnosti umístěním na internet. Zaznamenat a užívat dílo ze záznamu je možné pouze jako součást dramatického díla (operety, muzikálu) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Užívat dílo ze záznamu lze všemi způsoby s výjimkou rozmnožování a rozšiřování tohoto záznamu.
E111AE Licence k záznamenání díla na zvukový nebo zvukově obrazový záznam a k provozování díla z tohoto záznamu. Zaznamenat a provozovat dílo ze záznamu je možné pouze jako součást dramatického díla (pantomimy) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence nezahrnuje právo na rozmnožování a rozšiřování záznamu.
E121AE Licence k záznamenání díla na zvukový nebo zvukově obrazový záznam a ke sdělování díla veřejnosti formou streamu. Zaznamenat a sdělovat dílo veřejnosti je možné pouze jako součást dramatického díla (pantomimy) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence nezahrnuje právo na rozmnožování a rozšiřování záznamu.
E131AE Licence k záznamenání díla na zvukový nebo zvukově obrazový záznam a ke sdělování díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Zaznamenat a sdělovat dílo veřejnosti je možné pouze jako součást dramatického díla (pantomimy) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence nezahrnuje právo na rozmnožování a rozšiřování záznamu.
E141AE Licence k záznamenání díla na zvukový nebo zvukově obrazový záznam a k dalšímu užití díla z tohoto záznamu, včetně rozhlasového a televizního vysílání, provozování ze záznamu, sdělování díla veřejnosti umístěním na internet. Zaznamenat a užívat dílo ze záznamu je možné pouze jako součást dramatického díla (pantomimy) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Užívat dílo ze záznamu lze všemi způsoby s výjimkou rozmnožování a rozšiřování tohoto záznamu.
E111AF Licence k záznamenání díla na zvukový nebo zvukově obrazový záznam a k provozování díla z tohoto záznamu. Zaznamenat a provozovat dílo ze záznamu je možné pouze jako součást dramatického díla (baletu) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence nezahrnuje právo na rozmnožování a rozšiřování záznamu.
E121AF Licence k záznamenání díla na zvukový nebo zvukově obrazový záznam a ke sdělování díla veřejnosti formou streamu. Zaznamenat a sdělovat dílo veřejnosti je možné pouze jako součást dramatického díla (baletu) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence nezahrnuje právo na rozmnožování a rozšiřování záznamu.
E131AF Licence k záznamenání díla na zvukový nebo zvukově obrazový záznam a ke sdělování díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Zaznamenat a sdělovat dílo veřejnosti je možné pouze jako součást dramatického díla (baletu) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence nezahrnuje právo na rozmnožování a rozšiřování záznamu.
E141AF Licence k záznamenání díla na zvukový nebo zvukově obrazový záznam a k dalšímu užití díla z tohoto záznamu, včetně rozhlasového a televizního vysílání, provozování ze záznamu, sdělování díla veřejnosti umístěním na internet. Zaznamenat a užívat dílo ze záznamu je možné pouze jako součást dramatického díla (baletu) vytvořeného profesionálním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Užívat dílo ze záznamu lze všemi způsoby s výjimkou rozmnožování a rozšiřování tohoto záznamu.
E111AG Licence k záznamenání díla na zvukový nebo zvukově obrazový záznam a k provozování díla z tohoto záznamu. Zaznamenat a provozovat dílo ze záznamu je možné pouze jako součást dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu) vytvořeného amatérským divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence nezahrnuje právo na rozmnožování a rozšiřování záznamu.
E121AG Licence k záznamenání díla na zvukový nebo zvukově obrazový záznam a ke sdělování díla veřejnosti formou streamu. Zaznamenat a sdělovat dílo veřejnosti je možné pouze jako součást dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu) vytvořeného amatérským divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence nezahrnuje právo na rozmnožování a rozšiřování záznamu.
E131AG Licence k záznamenání díla na zvukový nebo zvukově obrazový záznam a ke sdělování díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Zaznamenat a sdělovat dílo veřejnosti je možné pouze jako součást dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu) vytvořeného amatérským divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence nezahrnuje právo na rozmnožování a rozšiřování záznamu.
E141AG Licence k záznamenání díla na zvukový nebo zvukově obrazový záznam a k dalšímu užití díla z tohoto záznamu, včetně rozhlasového a televizního vysílání, provozování ze záznamu, sdělování díla veřejnosti umístěním na internet. Zaznamenat a užívat dílo ze záznamu je možné pouze jako součást dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu) vytvořeného amatérským divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Užívat dílo ze záznamu lze všemi způsoby s výjimkou rozmnožování a rozšiřování tohoto záznamu.
E111AH Licence k záznamenání díla na zvukový nebo zvukově obrazový záznam a k provozování díla z tohoto záznamu. Zaznamenat a provozovat dílo ze záznamu je možné pouze jako součást dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu) vytvořeného školním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence nezahrnuje právo na rozmnožování a rozšiřování záznamu.
E121AH Licence k záznamenání díla na zvukový nebo zvukově obrazový záznam a ke sdělování díla veřejnosti formou streamu. Zaznamenat a sdělovat dílo veřejnosti je možné pouze jako součást dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu) vytvořeného školním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence nezahrnuje právo na rozmnožování a rozšiřování záznamu.
E131AH Licence k záznamenání díla na zvukový nebo zvukově obrazový záznam a ke sdělování díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Zaznamenat a sdělovat dílo veřejnosti je možné pouze jako součást dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu) vytvořeného školním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence nezahrnuje právo na rozmnožování a rozšiřování záznamu.
E141AH Licence k záznamenání díla na zvukový nebo zvukově obrazový záznam a k dalšímu užití díla z tohoto záznamu, včetně rozhlasového a televizního vysílání, provozování ze záznamu, sdělování díla veřejnosti umístěním na internet. Zaznamenat a užívat dílo ze záznamu je možné pouze jako součást dramatického díla (činohry, loutkového divadla, opery, operety, baletu) vytvořeného školním divadlem (souborem). Dramatické dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Užívat dílo ze záznamu lze všemi způsoby s výjimkou rozmnožování a rozšiřování tohoto záznamu.
F111AA Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (uměleckého filmu) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1 rozmnoženiny.
F121AA Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (uměleckého filmu) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
F131AA Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (uměleckého filmu) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1000 rozmnoženin.
F111AB Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (animovaného filmu) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1 rozmnoženiny.
F121AB Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (animovaného filmu) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
F131AB Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (animovaného filmu) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1000 rozmnoženin.
F111AC Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (televizní inscenace) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1 rozmnoženiny.
F121AC Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (televizní inscenace) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
F131AC Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (televizní inscenace) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1000 rozmnoženin.
F111AD Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (dokumentu) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1 rozmnoženiny.
F121AD Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (dokumentu) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
F131AD Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (dokumentu) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1000 rozmnoženin.
F111AE Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (erotického filmu) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1 rozmnoženiny.
F121AE Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (erotického filmu) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
F131AE Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (erotického filmu) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1000 rozmnoženin.
F111AF Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (reklamního a obchodního spotu) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1 rozmnoženiny.
F121AF Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (reklamního a obchodního spot) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
F131AF Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (reklamního a obchodního spotu) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1000 rozmnoženin.
F111AG Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (videoklipu) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1 rozmnoženiny.
F121AG Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (videoklipu) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
F131AG Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (videoklipu) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1000 rozmnoženin.
F111AH Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (záznamu svateb a jiných společenských akcí) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1 rozmnoženiny.
F121AH Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (záznamu svateb a jiných společenských akcí) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
F131AH Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (záznamu svateb a jiných společenských akcí) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1000 rozmnoženin.
F111AI Licence k užití díla jako součásti auditivního díla (rozhlasové hry) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Auditivní dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1 rozmnoženiny.
F121AI Licence k užití díla jako součásti auditivního díla (rozhlasové hry) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Auditivní dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
F131AI Licence k užití díla jako součásti auditivního díla (rozhlasové hry) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Auditivní dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1000 rozmnoženin.
F111AJ Licence k užití díla jako součásti auditivního díla (rozhlasového dokumentu) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Auditivní dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1 rozmnoženiny.
F121AJ Licence k užití díla jako součásti auditivního díla (rozhlasového dokumentu) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Auditivní dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
F131AJ Licence k užití díla jako součásti auditivního díla (rozhlasového dokumentu) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Auditivní dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1000 rozmnoženin.
F111AK Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (počítačové hry) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1 rozmnoženiny.
F121AK Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (počítačové hry) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
F131AK Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (počítačové hry) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1000 rozmnoženin.
F111AL Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (CD-ROMu) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1 rozmnoženiny.
F121AL Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (CD-ROMu) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
F131AL Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (CD-ROMu) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1000 rozmnoženin.
F111AM Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (amatérského filmu) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1 rozmnoženiny.
F121AM Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (amatérského filmu) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
F131AM Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (amatérského filmu) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1000 rozmnoženin.
F111AN Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (amatérské porno) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1 rozmnoženiny.
F121AN Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (amatérské porno) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
F131AN Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (amatérské porno) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1000 rozmnoženin.
F111AO Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (domáciho videa) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1 rozmnoženiny.
F121AO Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (domáciho videa) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
F131AO Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (domáciho videa) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1000 rozmnoženin.
F111AP Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (studentského filmu) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1 rozmnoženiny.
F121AP Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (studentského filmu) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
F131AP Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (studentského filmu) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1000 rozmnoženin.
F111AQ Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního nebo auditivního díla (studentské umělecké práce, jako je pásmo, rozhlasová hra, dokument apod.) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti audiovizuálního nebo auditivního díla v němž bylo užito. Audiovizuální nebo auditivní dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1 rozmnoženiny.
F121AQ Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního nebo auditivního díla (studentské umělecké práce, jako je pásmo, rozhlasová hra, dokument apod.) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti audiovizuálního nebo auditivního díla v němž bylo užito. Audiovizuální nebo auditivní dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
F131AQ Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního nebo auditivního díla (studentské umělecké práce, jako je pásmo, rozhlasová hra, dokument apod.) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti audiovizuálního nebo auditivního díla v němž bylo užito. Audiovizuální nebo auditivní dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1000 rozmnoženin.
F111AR Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (výukového CD-ROMu) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1 rozmnoženiny.
F121AR Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (výukového CD-ROMu) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 100 rozmnoženin.
F131AR Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (výukového CD-ROMu) a k rozmnožování a rozšiřování díla jako součásti dramatického díla v němž bylo užito. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence je omezena počtem 1000 rozmnoženin.
G111AA Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (uměleckého filmu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze rozhlasovým a televizním vysíláním a přenosem tohoto vysílání. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G121AA Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (uměleckého filmu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze provozováním díla ze záznamu. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G131AA Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (uměleckého filmu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze sdělováním díla veřejnosti formou streamu. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G141AA Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (uměleckého filmu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze sdělováním díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G151AA Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (uměleckého filmu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze všemi způsoby včetně rozhlasového a televizního vysílání, provozování ze záznamu, sdělování díla veřejnosti umístěním na internet, s výjimkou rozmnožování a rozšiřování záznamu audiovizuálního díla. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G111AB Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (animovaného filmu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze rozhlasovým a televizním vysíláním a přenosem tohoto vysílání. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G121AB Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (animovaného filmu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze provozováním díla ze záznamu. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G131AB Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (animovaného filmu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze sdělováním díla veřejnosti formou streamu. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G141AB Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (animovaného filmu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze sdělováním díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G151AB Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (animovaného filmu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze všemi způsoby včetně rozhlasového a televizního vysílání, provozování ze záznamu, sdělování díla veřejnosti umístěním na internet, s výjimkou rozmnožování a rozšiřování záznamu audiovizuálního díla. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G111AC Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (TV inscenace) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze rozhlasovým a televizním vysíláním a přenosem tohoto vysílání. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G121AC Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (TV inscenace) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze provozováním díla ze záznamu. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G131AC Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (TV inscenace) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze sdělováním díla veřejnosti formou streamu. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G141AC Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (TV inscenace) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze sdělováním díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G151AC Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (TV inscenace) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze všemi způsoby včetně rozhlasového a televizního vysílání, provozování ze záznamu, sdělování díla veřejnosti umístěním na internet, s výjimkou rozmnožování a rozšiřování záznamu audiovizuálního díla. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G111AD Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (dokumentu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze rozhlasovým a televizním vysíláním a přenosem tohoto vysílání. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G121AD Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (dokumentu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze provozováním díla ze záznamu. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G131AD Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (dokumentu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze sdělováním díla veřejnosti formou streamu. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G141AD Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (dokumentu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze sdělováním díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G151AD Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (dokumentu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze všemi způsoby včetně rozhlasového a televizního vysílání, provozování ze záznamu, sdělování díla veřejnosti umístěním na internet, s výjimkou rozmnožování a rozšiřování záznamu audiovizuálního díla. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G111AE Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (erotického filmu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze rozhlasovým a televizním vysíláním a přenosem tohoto vysílání. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G121AE Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (erotického filmu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze provozováním díla ze záznamu. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G131AE Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (erotického filmu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze sdělováním díla veřejnosti formou streamu. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G141AE Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (erotického filmu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze sdělováním díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G151AE Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (erotického filmu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze všemi způsoby včetně rozhlasového a televizního vysílání, provozování ze záznamu, sdělování díla veřejnosti umístěním na internet, s výjimkou rozmnožování a rozšiřování záznamu audiovizuálního díla. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G111AF Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (reklamního a obchodního spotu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze rozhlasovým a televizním vysíláním a přenosem tohoto vysílání. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G121AF Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (reklamního a obchodního spotu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze provozováním díla ze záznamu. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G131AF Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (reklamního a obchodního spotu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze sdělováním díla veřejnosti formou streamu. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G141AF Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (reklamního a obchodního spotu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze sdělováním díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G151AF Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (reklamního a obchodního spotu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze všemi způsoby včetně rozhlasového a televizního vysílání, provozování ze záznamu, sdělování díla veřejnosti umístěním na internet, s výjimkou rozmnožování a rozšiřování záznamu audiovizuálního díla. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G111AG Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (videoklipu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze rozhlasovým a televizním vysíláním a přenosem tohoto vysílání. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G121AG Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (videoklipu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze provozováním díla ze záznamu. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G131AG Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (videoklipu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze sdělováním díla veřejnosti formou streamu. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G141AG Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (videoklipu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze sdělováním díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G151AG Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (videoklipu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze všemi způsoby včetně rozhlasového a televizního vysílání, provozování ze záznamu, sdělování díla veřejnosti umístěním na internet, s výjimkou rozmnožování a rozšiřování záznamu audiovizuálního díla. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G111AH Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (záznamu svateb a jiných společenských akcí) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze rozhlasovým a televizním vysíláním a přenosem tohoto vysílání. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G121AH Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (záznamu svateb a jiných společenských akcí) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze provozováním díla ze záznamu. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G131AH Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (záznamu svateb a jiných společenských akcí) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze sdělováním díla veřejnosti formou streamu. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G141AH Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (záznamu svateb a jiných společenských akcí) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze sdělováním díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G151AH Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (záznamu svateb a jiných společenských akcí) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze všemi způsoby včetně rozhlasového a televizního vysílání, provozování ze záznamu, sdělování díla veřejnosti umístěním na internet, s výjimkou rozmnožování a rozšiřování záznamu audiovizuálního díla. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G111AI Licence k užití díla jako součásti auditivního díla (rozhlasové hry) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto auditivního díla. Užívat dílo jako součásti auditivního díla lze rozhlasovým a televizním vysíláním a přenosem tohoto vysílání. Auditivního dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G121AI Licence k užití díla jako součásti auditivního díla (rozhlasové hry) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto auditivního díla. Užívat dílo jako součásti auditivního díla lze provozováním díla ze záznamu. Auditivního dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G131AI Licence k užití díla jako součásti auditivního díla (rozhlasové hry) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto auditivního díla. Užívat dílo jako součásti auditivního díla lze sdělováním díla veřejnosti formou streamu. Auditivního dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G141AI Licence k užití díla jako součásti auditivního díla (rozhlasové hry) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto auditivního díla. Užívat dílo jako součásti auditivního díla lze sdělováním díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Auditivního dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G151AI Licence k užití díla jako součásti auditivního díla (rozhlasové hry) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto auditivního díla. Užívat dílo jako součásti auditivního díla lze všemi způsoby včetně rozhlasového a televizního vysílání, provozování ze záznamu, sdělování díla veřejnosti umístěním na internet, s výjimkou rozmnožování a rozšiřování záznamu auditivního díla. auditivního dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G111AJ Licence k užití díla jako součásti auditivního díla (rozhlasového dokumentu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto auditivního díla. Užívat dílo jako součásti auditivního díla lze rozhlasovým a televizním vysíláním a přenosem tohoto vysílání. Auditivního dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G121AJ Licence k užití díla jako součásti auditivního díla (rozhlasového dokumentu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto auditivního díla. Užívat dílo jako součásti auditivního díla lze provozováním díla ze záznamu. Auditivního dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G131AJ Licence k užití díla jako součásti auditivního díla (rozhlasového dokumentu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto auditivního díla. Užívat dílo jako součásti auditivního díla lze sdělováním díla veřejnosti formou streamu. Auditivního dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G141AJ Licence k užití díla jako součásti auditivního díla (rozhlasového dokumentu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto auditivního díla. Užívat dílo jako součásti auditivního díla lze sdělováním díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Auditivního dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G151AJ Licence k užití díla jako součásti auditivního díla (rozhlasového dokumentu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto auditivního díla. Užívat dílo jako součásti auditivního díla lze všemi způsoby včetně rozhlasového a televizního vysílání, provozování ze záznamu, sdělování díla veřejnosti umístěním na internet, s výjimkou rozmnožování a rozšiřování záznamu auditivního díla. auditivního dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G111AK Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (počítačové hry) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze rozhlasovým a televizním vysíláním a přenosem tohoto vysílání. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G121AK Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (počítačové hry) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze provozováním díla ze záznamu. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G131AK Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (počítačové hry) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze sdělováním díla veřejnosti formou streamu. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G141AK Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (počítačové hry) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze sdělováním díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G151AK Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (počítačové hry) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze všemi způsoby včetně rozhlasového a televizního vysílání, provozování ze záznamu, sdělování díla veřejnosti umístěním na internet, s výjimkou rozmnožování a rozšiřování záznamu audiovizuálního díla. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G111AL Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (CD-ROMu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze rozhlasovým a televizním vysíláním a přenosem tohoto vysílání. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G121AL Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (CD-ROMu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze provozováním díla ze záznamu. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G131AL Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (CD-ROMu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze sdělováním díla veřejnosti formou streamu. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G141AL Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (CD-ROMu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze sdělováním díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G151AL Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (CD-ROMu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze všemi způsoby včetně rozhlasového a televizního vysílání, provozování ze záznamu, sdělování díla veřejnosti umístěním na internet, s výjimkou rozmnožování a rozšiřování záznamu audiovizuálního díla. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G111AM Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (amatérského filmu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze rozhlasovým a televizním vysíláním a přenosem tohoto vysílání. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G121AM Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (amatérského filmu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze provozováním díla ze záznamu. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G131AM Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (amatérského filmu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze sdělováním díla veřejnosti formou streamu. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G141AM Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (amatérského filmu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze sdělováním díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G151AM Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (amatérského filmu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze všemi způsoby včetně rozhlasového a televizního vysílání, provozování ze záznamu, sdělování díla veřejnosti umístěním na internet, s výjimkou rozmnožování a rozšiřování záznamu audiovizuálního díla. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G111AN Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (amatérského porna) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze rozhlasovým a televizním vysíláním a přenosem tohoto vysílání. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G121AN Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (amatérského porna) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze provozováním díla ze záznamu. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G131AN Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (amatérského porna) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze sdělováním díla veřejnosti formou streamu. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G141AN Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (amatérského porna) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze sdělováním díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G151AN Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (amatérského porna) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze všemi způsoby včetně rozhlasového a televizního vysílání, provozování ze záznamu, sdělování díla veřejnosti umístěním na internet, s výjimkou rozmnožování a rozšiřování záznamu audiovizuálního díla. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G111AO Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (domácího videa) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze rozhlasovým a televizním vysíláním a přenosem tohoto vysílání. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G121AO Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (domácího videa) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze provozováním díla ze záznamu. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G131AO Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (domácího videa) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze sdělováním díla veřejnosti formou streamu. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G141AO Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (domácího videa) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze sdělováním díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G151AO Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (domácího videa) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze všemi způsoby včetně rozhlasového a televizního vysílání, provozování ze záznamu, sdělování díla veřejnosti umístěním na internet, s výjimkou rozmnožování a rozšiřování záznamu audiovizuálního díla. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G111AP Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (studentského filmu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze rozhlasovým a televizním vysíláním a přenosem tohoto vysílání. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G121AP Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (studentského filmu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze provozováním díla ze záznamu. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G131AP Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (studentského filmu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze sdělováním díla veřejnosti formou streamu. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G141AP Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (studentského filmu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze sdělováním díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G151AP Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (studentského filmu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze všemi způsoby včetně rozhlasového a televizního vysílání, provozování ze záznamu, sdělování díla veřejnosti umístěním na internet, s výjimkou rozmnožování a rozšiřování záznamu audiovizuálního díla. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G111AQ Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního nebo auditivního díla (studentské umělecké práce, jako je pásmo, rozhlasová hra, dokument apod.) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního nebo auditivního díla (dále jen "AVD díla"). Užívat dílo jako součásti AVD díla lze rozhlasovým a televizním vysíláním a přenosem tohoto vysílání. AVD dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G121AQ Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního nebo auditivního díla (studentské umělecké práce, jako je pásmo, rozhlasová hra, dokument apod.) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního nebo auditivního díla (dále jen "AVD díla"). Užívat dílo jako součásti AVD díla lze provozováním díla ze záznamu. AVD dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G131AQ Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního nebo auditivního díla (studentské umělecké práce, jako je pásmo, rozhlasová hra, dokument apod.) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního nebo auditivního díla (dále jen "AVD díla"). Užívat dílo jako součásti AVD díla lze sdělováním díla veřejnosti formou streamu. AVD dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G141AQ Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního nebo auditivního díla (studentské umělecké práce, jako je pásmo, rozhlasová hra, dokument apod.) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního nebo auditivního díla (dále jen "AVD díla"). Užívat dílo jako součásti AVD díla lze sdělováním díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). AVD dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G151AQ Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního nebo auditivního díla (studentské umělecké práce, jako je pásmo, rozhlasová hra, dokument apod.) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního nebo auditivního díla (dále jen "AVD díla"). Užívat dílo jako součásti AVD díla lze všemi způsoby včetně rozhlasového a televizního vysílání, provozování ze záznamu, sdělování díla veřejnosti umístěním na internet, s výjimkou rozmnožování a rozšiřování záznamu AVD díla. AVD díla, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G111AR Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (výukového CD-ROMu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze rozhlasovým a televizním vysíláním a přenosem tohoto vysílání. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G121AR Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (výukového CD-ROMu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze provozováním díla ze záznamu. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G131AR Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (výukového CD-ROMu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze sdělováním díla veřejnosti formou streamu. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G141AR Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (výukového CD-ROMu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze sdělováním díla veřejnosti formou umožnění stahování děl z internetu (downloading). Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
G151AR Licence k užití díla jako součásti audiovizuálního díla (výukového CD-ROMu) a k dalšímu užití díla jako součásti tohoto audiovizuálního díla. Užívat dílo jako součásti audiovizuálního díla lze všemi způsoby včetně rozhlasového a televizního vysílání, provozování ze záznamu, sdělování díla veřejnosti umístěním na internet, s výjimkou rozmnožování a rozšiřování záznamu audiovizuálního díla. Audiovizuální dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
H111AA Licence ke zpracování hudebního díla bez textu do jiného (nového) hudebního díla bez textu zejména formou vytvoření nového hudebního aranžmá. Užívat dílo jako součásti nově vytvořeného díla lze všemi způsoby. Nové dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
H121AA Licence ke zpracování hudebního díla bez textu do jiného (nového) hudebního díla bez textu zejména formou vytvoření nového hudebního aranžmá. Nové dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence se vztahuje jenom k vlastnímu přetvoření. K dalšímu užití je třeba licence.
H111AB Licence ke zpracování překladu hudebního díla s textu do jiného (nového) hudebního díla s textem (překladu). Užívat dílo jako součásti překladu lze všemi způsoby. Nové dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
H121AB Licence ke zpracování překladu hudebního díla s textu do jiného (nového) hudebního díla s textem (překladu). Nové dílo, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence se vztahuje jenom k vlastnímu přeložení. K dalšímu užití je třeba licence.
H111AC Licence ke zpracování hudebního díla do jiného (nového) díla - parodie, pokud jde o užití nad rámec volného užití. Užívat dílo jako součásti parodie lze všemi způsoby. Parodii, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
H121AC Licence ke zpracování hudebního díla do jiného (nového) díla - parodie, pokud jde o užití nad rámec volného užití. Parodii, jejíž součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence se vztahuje jenom k vlastnímu přetvoření. K dalšímu užití je třeba licence.
H111AD Licence k otextování hudebního díla - sloučení hudebního díla bez textu s literárním dílem (textem)a k vytvoření hudebního díla s textem. Užívat hudební dílo jako součásti nově vytvořeného hudebního díla s textem lze všemi způsoby. Nové hudební dílo s textem, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
H121AD Licence k otextování hudebního díla - sloučení hudebního díla bez textu s literárním dílem (textem)a k vytvoření hudebního díla s textem. Nové hudební dílo s textem, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence se vztahuje jenom k vlastnímu sloučení. K dalšímu užití je třeba licence.
H111AE Licence ke zhudebnění literáního díla - sloučení literáního díla (textu) s hudebním dílem a k vytvoření hudebního díla s textem. Užívat literární dílo jako součásti nově vytvořeného hudebního díla lze všemi způsoby. Nové hudební dílo s textem, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce.
H121AE Licence ke zhudebnění literáního díla - sloučení literáního díla (textu) s hudebním dílem a k vytvoření hudebního díla s textem. Nové hudební dílo s textem, jehož součástí je licencované dílo, je třeba uvést v objednávce. Licence se vztahuje jenom k vlastnímu zhudebnění. K dalšímu užití je třeba licence.
0011AA Licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání jako např. sdělování díla prostřednictvím RTV přístroje umístěného ve veřejně přístupných místech a na pokojích ve zdravotnických a ubytovacích zařízeních. Časově je licence omezena dobou 1 roku ode dne poskytnutí licence.